“Er is teveel luchtvervuiling in Nederland en België”

Ruim negen van de tien mensen op aarde ademt vervuilde lucht in, beweert de Wereldgezondheidsorganisatie. Ieder jaar sterven drie miljoen mensen aan ziekten die ontstaan of verergerd worden door luchtvervuiling.

92% van de wereldbevolking leeft in gebieden waar de luchtvervuiling hoger is dan de limieten die de Wereldgezondheidsorganisatie stelt. Overigens is luchtvervuiling in huis net zo gevaarlijk. In 2012 stierven 6,5 miljoen mensen aan interne en externe luchtvervuiling, dus ook aan luchtvervuiling door houtkachels of door slechte afzuiging tijdens het koken. Dat is 11,6% van alle doden wereldwijd.

Een groot deel van de slachtoffers sterft in landen met gemiddeld lagere inkomens. Vaak gaat het om gebieden in Afrika en Zuid-Oost Azië.

Interactieve kaart
De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een interactieve kaart gemaakt, waar per land zichtbaar is wat de gevolgen zijn van luchtvervuiling. Nu vraag je je wellicht af: hoe gaat het met Nederland en België? Op de kaart zijn deze twee landen geel gekleurd. Dit betekent dat er gemiddeld elf tot vijftien PM2,5-deeltjes per kubieke meter in de lucht zweven. Overigens kan dit aantal plaatselijk oplopen naar meer dan dertig deeltjes per kubieke meter. Aangezien de Wereldgezondheidsorganisatie de grens bij tien deeltjes per kubieke meter legt, horen wij Nederlanders en Belgen bij de 92%.

Nederland en België: grotendeels geel met enkele kleine oranje en groene plekjes.
Nederland en België: grotendeels geel met enkele kleine oranje en groene plekjes.

Is dat gevaarlijk? Fijnstof is absoluut gevaarlijk. Zwevende deeltjes groter dan tien micrometer worden door de neus vastgehouden en uitgescheiden via het slijmvlies, maar piepkleine fijnstofdeeltjes dringen diep door in de longen, komen in het bloed terecht en kunnen schade aanrichten in de hersenen. Elf tot vijftien deeltjes valt mee in vergelijking met sommige landen in West-Afrika of delen van China en India, waar het gemiddelde aantal PM2,5-deeltjes per kubieke meter boven de zeventig uitschiet.

Gevarenzone? Ach…
Overigens is het wel een beetje kort door de bocht van de Wereldgezondheidsorganisatie om te stellen dat wij Nederlanders en Belgen ons in de gevarenzone bevinden. Het is maar net waar de grens is. De richtlijn van de Europese Unie is 25 PM2,5-deeltjes per kubieke meter. In dat geval zou je dus kunnen zeggen dat de Lage Landen het juist weer heel goed doen.

Meeste mensen sterven in Turkmenistan
Wanneer er per land wordt gekeken, dan sterven in Turkmenistan de meeste mensen aan luchtvervuiling. Daarna volgen Tajikistan, Oezbekistan, Afghanistan en Egypte. De rijkere landen staan niet in het rijtje, omdat zij beter in staat zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren. Toch doet Europa het minder goed dan Noord-Amerika, wat er o.a. mee te maken heeft dat Europeanen meer dieselbrandstof gebruiken dan Amerikanen. Daarnaast creëren Europese boerderijen gemiddeld meer ammonia en methaan.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd