“Er gaan niet overdreven veel belangrijke mensen dood in Game of Thrones”

Statistisch onderzoek wijst uit dat het sterftecijfer in de hitserie eigenlijk heel realistisch is.

Het zevende seizoen van Game of Thrones is begonnen en – spoiler alert – ook hierin gaan weer mensen dood. Heel verrassend is dat niet: in eerdere seizoenen lagen de sterftecijfers ook aan de hoge kant. Sterker nog: de serie is berucht om de vele bloedige sterftegevallen. En een veelgehoord puntje van kritiek is dan ook dat er veel te veel (belangrijke) personages doodgaan. Maar is die opmerking op zijn plaats? Geloof het of niet, maar daar is dus onderzoek naar gedaan. En daaruit blijkt dat de sterftecijfers in Game of Thrones behoorlijk realistisch zijn (als we de vermoorde ‘gewone mensen’ ten minste buiten beschouwing laten).

De schrijver achter Game of Thrones, George R.R. Martin vertelde eerder de Rozenoorlogen als een inspiratiebron te zien. Deze oorlogen speelden zich in de vijftiende eeuw af in Engeland. En er zijn de nodige parallellen tussen deze oorlogen en Game of Thrones: zo vochten tijdens de Rozenoorlogen verschillende adellijke partijen om het koningschap van Engeland.

Het onderzoek
Celine Cunen, wiskundestudente aan de universiteit van Oslo, vergeleek de sterftecijfers van Game of Thrones in 2015 met de sterftecijfers onder de adel ten tijde van de Rozenoorlogen (zie kader). Uit het onderzoek bleek dat de sterftecijfers onder de adel ten tijde van de Rozenoorlogen vrij nauwgezet overeenkomt met de sterftecijfers onder de edelmannen en -vrouwen in Game of Thrones.

Met een beetje hulp van Wikipedia
Cunen trekt die conclusie op basis van statistisch onderzoek. Eerst liet ze een computerprogramme Wikipedia afspeuren, op zoek naar artikelen over mensen die ten tijde van de Rozenoorlogen leefden. Vervolgens werden van al deze mensen de geboorte- en sterfdatum genoteerd. Die gegevens vergeleek Cunen vervolgens met gegevens van personages uit A Song of Ice and Fire (het boek waar Game of Thrones op gebaseerd is). Hierbij moet worden opgemerkt dat beide datasets gedomineerd werden door belangrijke mensen (de focus in Game of Thrones ligt op de adel en datzelfde geldt voor de Wikipedia-pagina’s die handelen over mensen die in de vijftiende eeuw leefden). “De Middeleeuwse oorlogen werden gevoerd door edelmannen en professionele strijders,” stelt Cunen. “En alle historische gegevens over deze oorlogen zijn compleet gericht op de zogenaamde ‘belangrijke mensen’, oftewel politici of adel (…) Dit is dus een vergelijking die draait om de sterftecijfers onder ‘belangrijke’ mensen.” En die sterftecijfers in de Rozenoorlogen komen keurig overeen met de sterftecijfers in Game of Thrones. Ook de levensverwachting van de personages in Game of Thrones is vergelijkbaar met die van de adel ten tijde van de Rozenoorlogen.

Gewone mensen
Dus het bloederige karakter van de serie is heel realistisch? Wel als we kijken naar de edelmannen en -vrouwen in Game of Thrones. Anders wordt het als we ons richten op de ‘gewone man’. Cunen vertelt dat de sterftecijfers onder de adel ten tijde van de Rozenoorlogen hoger lag dan onder de gewone mensen. In Game of Thrones is het juist andersom: de sterftecijfers onder gewone mensen lijken – afgaand op vermeldingen van hongersnood, genocides en andere ellende die de gewone mens treft – hoger te liggen dan onder de adel. Dus in feite is de serie alleen overdreven bloedig als je louter kijkt naar de sterfte onder niet-adellijke mensen.

Lol
Je kunt ervan balen als één van je favoriete hoofdpersonages het loodje legt. Maar onrealistisch is het dus niet, zo moest Cunen concluderen. Natuurlijk is het een onderzoek met een knipoog. “Ik deed het gewoon voor de lol,” stelt Cunen. “Natuurlijk is het onmogelijk om een correcte statistische basis te leggen voor het vergelijken van een tv-show en een historische oorlog. Maar het geeft wel een beetje een idee van hoe realistisch de show is.”

Het moet worden opgemerkt dat het onderzoek van Cunen al in 2015 werd opgetekend. Inmiddels zijn we natuurlijk al weer een aantal sterftegevallen verder. En…winter is coming. Dus of de Game of Thrones-personages nu nog steeds ongeveer net zo’n grote kans hebben om dood te gaan als hun equivalenten in de Rozenoorlogen? Dat lijkt twijfelachtig.

Bronmateriaal

"The death rate in Game of Thrones is realistic" - Universiteit van Oslo
Foto: ErikaWittlieb / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd