Er dreigt een wereldwijd tekort aan regenwater

Met name ‘groen water’ dat gebruikt wordt voor de productie van onder andere voedsel blijkt op te raken.

Met ‘groen water’ wordt de regenval bedoeld die rechtstreeks door planten wordt gebruikt en terugkeert naar de atmosfeer als verdamping. Dit groene water wordt gebruikt voor de productie van voedsel, vezels voor kleding, veevoer, hout en bio-energie. Ook al het leven op het land is afhankelijk van groen water. Maar uit een nieuwe studie van de Universiteit van Twente blijkt dat dit type water enorm onder druk staat en zelfs op begint te raken.

Blauw water

Blauw water is onder de meeste mensen wat bekender. Regenval voedt rivieren en grondwaterreserves. En dit water staat bekend als blauw water. Maar ook dit type water staat onder druk. Denk aan tekorten van grond- en oppervlaktewater. Zo neemt de hoeveelheid rivier- en grondwaterreserves wereldwijd af.

Tekort
De onderzoekers brachten in de nieuwe studie de tekorten in kaart. Dit deden ze door eerst een inschatting te maken van de hoeveelheid groen water dat gebruikt wordt voor de productie van biomassa en onze eigen economie. Vervolgens vergeleken ze dit met de beschikbaarheid van het groene water. En het houdt niet over. De jaarlijkse regenval is namelijk beperkt. En de regen die wel valt, komt naar beneden in gebieden die moeilijk bereikbaar zijn of ontoegankelijk omdat het natuurbeschermingsgebieden betreft.

Druk
In de studie toonden de onderzoekers ook aan waar de druk op de nog onaangetaste groene waterstromen het grootst is. Onder andere tropische regenwouden blijken hieronder te vallen. Daarnaast blijkt dat veel regio’s al de duurzame grens van het gebruik van het regenwater hebben bereikt. Verschillende landen in Europa, Midden-Amerika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië hebben die grens al overschreden.

“Door bevolkingsgroei, de consumptie van relatief meer dierlijke producten en energie uit biomassa, neemt de groene watervoetafdruk van de mens alleen maar toe,” legt onderzoeker Joep Schyns uit. “Om de toenemende druk op beperkt groen water af te remmen, is het van belang om onze consumptiepatronen te heroverwegen. Door onze eigen voetafdruk te verkleinen vermindert de noodzaak om elders groen water van de natuur ‘af te pakken’ voor land- en bosbouw.”

Bronmateriaal

"UT luidt noodklok: regenwater is schaarser dan ooit" - Universiteit van Twente

Afbeelding bovenaan dit artikel: Pexels / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd