Enorme zaal van de Vikingen ontdekt (die mogelijk zelfs door koning Harald Blauwtand bezocht werd)

En dat is niet het enige wat deze zaal bijzonder maakt. Zo denken archeologen ook te weten aan welke machtige familie deze zaal toebehoorde.

In het noorden van Denemarken, nabij het in de regio Noord-Jutland gelegen plaatsje Hune, hebben archeologen een heel bijzondere ontdekking gedaan. Ze stuitten er op de resten van een enorme zaal die stamt uit de tijd van de Vikingen. De zaal is maar liefst veertig meter lang en 8 tot 10 meter breed. “Dit is de grootste uit de tijd van de Vikingen stammende ontdekking die in tien jaar tijd is gedaan,” stelt archeoloog Thomas Rune Knudsen. “En we hebben nog nooit zoiets in Noord-Jutland gezien.”

Harald Blauwtand
Een voorlopige datering van de zaal wijst uit dat deze stamt uit de tijd waarin Harald Blauwtand over Denemarken regeerde. Deze koning – waarnaar het tegenwoordig bekende en veelgebruikte bluetooth vernoemd is – leefde in de tiende eeuw na Christus. En het is zeker denkbaar dat de Deense koning de zaal die nu in Noord-Jutland is ontdekt, heeft bezocht. Want de zaal moet een prestigieus gebouw zijn geweest, zo stellen archeologen, waarin onder meer politieke bijeenkomsten werden gehouden. “Als onze voorlopige datering van de zaal bevestigd wordt, dan is het aannemelijk dat Harald Blauwtand de zaal bezocht heeft,” vertelt Rune Knudsen aan Scientias.nl. “Harald en de bouwer van de zaal moeten elkaar vrijwel zeker gekend hebben en het is vrijwel zeker dat ze elkaar ook ontmoet hebben, hetzij in deze zaal of in in één van Blauwtands kastelen (Aggersborg of Fyrkat) in Noord-Jutland.”

Runulv den Rådsnilde
Het idee dat de Deense koning voet in deze zaal zette, is fascinerend. Maar het is zeker niet het enige wat deze ontdekking bijzonder maakt. Zo hebben archeologen ook overtuigende ideeën over welke familie deze grote zaal liet verrijzen. Nabij de plaats waar nu de zaal is teruggevonden is eerder namelijk een gedenksteen ontdekt die uit dezelfde periode stamt als de zaal. De steen gedenkt Runulv den Rådsnilde en is opgericht door zijn kinderen. “Het is lastig te bewijzen dat de gevonden Vikingzaal behoorde tot de familie van Runulv den Rådsnilde, maar het is zeker een mogelijkheid,” aldus Rune Knudsen. “De gedenksteen en zaal zijn het werk van dezelfde sociale klasse; de elite.”

Boerderijen
Op dit moment hebben archeologen een deel van de zaal opgegraven. Maar er zijn sterke aanwijzingen dat in het gebied nog meer te ontdekken valt. Zo lijken ten oosten van de zaal verschillende restanten van huizen nog onder de grond schuil te gaan. “Een dergelijke zaal staat zelden alleen,” merkt Rune Knudsen op. En mogelijk worden in de nabije toekomst nabij de zaal dan ook boerderijen teruggevonden die bewoond werden door de belangrijke en machtige familie die ook deze zaal liet bouwen.

Slag om de arm
En hoewel er dus aanwijzingen zijn dat het de familie van Runulv den Rådsnilde betrof, is dat lastig te bevestigen. “De connectie tussen Runulv en de zaal blijft waarschijnlijk speculatief, aangezien we weinig over Runulv weten,” aldus Rune Knudsen. “Als historisch persoon kennen we Runulv alleen van de tekst op de gedenksteen die wel uitwijst dat hij onderdeel was van een belangrijke familie. En zijn bijnaam ‘Rådsnilde’ (wat zoveel betekent als ‘raad’ of ‘advies’, red.) wijst er mogelijk op dat hij gezien werd als een wijze, slimme en competente adviseur, wat weer hint op een mogelijke rol in de politiek (in ieder geval op lokaal niveau).” Maar of hij ook de eigenaar was van de zaal en daarin mogelijk zelfs Harald Blauwtand ontving, blijft dus gissen. “Meer opgravingen en een preciezere datering van de zaal kunnen wel uitwijzen of de zaal daadwerkelijk uit de tijd van Runulv stamt.”

De archeologen hopen hun opgravingen de komende tijd voort te zetten en onder meer het nog onder aarde schuilgaande deel van de zaal bloot te leggen. Ook zullen restanten van de zaal nauwkeurig gedateerd worden. Maar in afwachting daarvan is één ding in ieder geval wel duidelijk, zo stelt Rune Knudsen. “De enorme omvang van de zaal wijst uit dat het een belangrijke locatie was. En dat het gebied nabij Hune in de Vikingtijd van belang was.”

Bronmateriaal

"Vikingehal fra Harald Blåtands tid dukket op ved Hune" - Nordjyske Museer
Interview met Thomas Rune Knudsen
Afbeelding bovenaan dit artikel: Nordjyske Museer

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd