Engelstalige boeken worden steeds minder emotioneel, maar wel enger

boek

Nieuw onderzoek wijst erop dat woorden met een emotionele lading de laatste eeuw steeds minder vaak een plekje in Engelstalige boeken vinden. Eén emotie vormt daarop een uitzondering: angst. Woorden die met die emotie samenhangen, duiken de laatste decennia juist steeds vaker in boeken op.

Dat stellen onderzoekers van de universiteit van Bristol. Ze bestudeerden in totaal meer dan vijf miljoen boeken die door Google gedigitaliseerd waren. In de boeken gingen ze op zoek naar woorden die samenhingen met zes emoties: woede, walging, angst, vreugde, verdriet en verrassing.

Verband
Uit het onderzoek blijkt dat er een verband is tussen de woordkeuze in boeken en historische gebeurtenissen. Zo nemen woorden die verband houden met verdriet rond de Tweede Wereldoorlog in frequentie toe, terwijl woorden die samenhangen met vreugde in die tijd veel minder frequent in boeken opduiken.

WIST U DAT…

…positieve emoties ons minder alert maken?

Emoties
Ook blijkt uit het onderzoek dat woorden die een emotie uitdrukken de laatste eeuw steeds minder vaak in Engelstalige boeken worden gebruikt. Alleen woorden die samenhangen met angst vormen daar een uitzondering op: zij komen de laatste tientallen jaren juist weer steeds vaker in boeken voor.

Amerika versus Groot-Brittannië
Een andere opvallende conclusie is dat er sinds de jaren zestig de nodige verschillen zijn ontstaan tussen Engelstalige boeken die in de VS en die in Groot-Brittannië zijn verschenen. Zo blijken Amerikaanse boeken de laatste vijftig jaar veel emotioneler te zijn dan de Britse boeken. “We weten niet precies wat er in de jaren zestig is gebeurd, maar onze resultaten laten zien dat dit het exacte moment is waarop literaire Amerikaanse en Britse boeken uit elkaar beginnen te groeien,” vertelt onderzoeker Alex Bentley. “We kunnen alleen maar speculeren of dat bijvoorbeeld te maken heeft met de babyboom of de opkomst van tegenculturen. In de VS groeiden babyboomers op in een tijd van grote economische welvaart, terwijl de Britse babyboomers opgroeiden in een periode waarin hun land zich herstelde van de oorlog, dus misschien was emotionalisme een luxeproduct dat voortkwam uit economische groei.”

Het onderzoek is interessant, maar levert tegelijkertijd vragen op. Bijvoorbeeld in hoeverre de effecten die de onderzoekers hebben gevonden representatief zijn voor het gedrag van Engelstalige mensen. Zijn zij bijvoorbeeld echt minder emotioneel en angstiger geworden? Zover willen de onderzoekers op basis van hun studie niet gaan. Ze vergelijken boeken met catwalk-modellen. De catwalk-modellen zien we overal, maar ze vertegenwoordigen niet het gemiddelde menselijke lichaam. Zo is het wellicht ook met boeken: zij vertegenwoordigen waarschijnlijk niet wat er onder echte mensen gaande is.

Bronmateriaal

"Expression of emotion in books declined during 20th century, study finds" - Bris.ac.uk
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Gioia De Antoniis (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd