Ene vorm van multitasken is gevaarlijker dan de andere

De ene vorm van multitasken is de andere niet, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Zo is visueel multitasken veel gevaarlijker dan het gelijktijdig uitvoeren van een visuele en auditieve taak. En dat komt vooral doordat we onszelf overschatten…

De onderzoekers trekken die conclusie op basis van experimenten. Ze gaven een groep proefpersonen de opdracht om een puzzel op een computerscherm te doen en ondertussen ook nog eens via Google Chat (visueel) anderen te helpen met navigeren. Een tweede groep proefpersonen deed hetzelfde, alleen hielp deze groep anderen door navigatietips via Google Talk (audio) te delen.

Resultaten
Beide multitaskende groepen presteerden minder goed dan wanneer ze zich op één taak konden richten. De prestaties van de mensen die twee visuele taken tegelijkertijd uitvoerden, waren het slechtst. Met behulp van speciale software werd achterhaald waar de proefpersonen hun blik op richtten. Uit het onderzoek blijkt dat mensen die twee visuele taken hadden (de eerste groep) hun blik vaker op iets anders richtten. Ook richtten ze hun blik minder vaak op één van de twee taken. Ze waren visueel sterk afgeleid.

WIST U DAT…

…opa’s en oma’s niet zo goed kunnen multitasken? Lees hier hoe dat komt!

Overschatten
Opvallend genoeg waren de mensen die twee visuele taken uitvoerden, zich er helemaal niet van bewust dat ze zo afgeleid waren. Ze schatten hun prestaties over het algemeen beter in dan de mensen die een visuele en auditieve taak uitvoerden, deden. En dat is opvallend, want de mensen die twee visuele taken tegelijkertijd uitvoerden, presteerden juist slechter. “Het kan zijn dat de mensen die IM (instant messaging, in dit geval Google Chat, red.) gebruikten, meer het idee hadden dat ze de controle hadden, omdat ze konden antwoorden wanneer ze wilden, zonder dat een stem in hun oren ze opjoeg,” stelt onderzoeker Zheng Wang.

In de auto
Het onderzoek heeft implicaties voor het dagelijks leven. Zo wijst het erop dat sms’en terwijl u in de auto zit altijd nog gevaarlijker is dan bellen. “Dat is niet zo’n verrassing,” vindt Wang. “Wat wel verrassend is, is dat onze resultaten ook suggereren dat mensen mogelijk niet het idee hebben dat sms’en gevaarlijker is: ze denken dat ze twee visuele taken tegelijkertijd prima aan kunnen.”

“Veel mensen overschatten hoe goed ze kunnen multitasken en onze studie laat zien dat dat vooral het geval is wanneer ze twee visuele taken combineren. (…) Het verwerken van verschillende visuele stromen van informatie kan mensen het idee geven dat ze efficiënt bezig zijn. Ze zien de visuele taken als weinig inspannend en dat verklaart wellicht de neiging die sommige mensen hebben om taken zoals autorijden en sms’en te combineren.” De studie zou vooral bij moeten dragen aan een stukje bewustwording. “Onze resultaten suggereren dat veel mensen denken dat ze heel effectief kunnen sms’en en tegelijkertijd kunnen autorijden en wij moeten ervoor zorgen dat jonge mensen weten dat dat niet klopt.” Ook zouden mensen zich ervan bewust moeten zijn dat ze als ze dan toch willen multitasken het beste een visuele en auditieve taak kunnen combineren.

Bronmateriaal

"Study shows why some types of multitasking are more dangerous than others" - OSU.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Paul Oka (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd