Elke stad blijkt haar eigen microbioom te hebben

Het betekent dat elke stad over haar eigen unieke cocktail van virussen en bacteriën beschikt.

Je denkt misschien dat virussen en bacteriën overal op aarde in een wirwar door elkaar krioelen. Maar dat is niet het geval, zo ontdekten onderzoekers in een nieuwe studie. Elke stad blijkt namelijk haar eigen microbioom te hebben; een eigen ‘microbiële handtekening’.

Microbioom
Het is een fascinerende ontdekking. Want het betekent dus dat elke stad ter wereld haar eigen ‘vingerafdruk’ van virussen en bacteriën heeft die haar op unieke wijze definiëren. “Geef me je schoen en ik kan je met ongeveer 90 procent zekerheid vertellen uit welke stad in de wereld je vandaan komt,” zegt onderzoeker Christopher Mason.

“Geef me je schoen en ik kan je met ongeveer 90 procent zekerheid vertellen uit welke stad in de wereld je vandaan komt”

Studie
De onderzoekers baseren zich op een analyse van 4.728 monsters uit zestig steden op zes verschillende continenten. Deze monsters zijn over een tijdspanne van drie jaar verzameld en vertegenwoordigen de eerste, systematische wereldwijde catalogus van het stedelijke microbiële ecosysteem. En, zoals uit de resultaten blijkt, heeft een stad niet alleen vaak zijn eigen taaltje of gebruiken, ook het microbioom verschilt per stad. Zo heeft ook de Amerikaanse stad waar de onderzoekers zelf gevestigd zijn – Baltimore – haar een eigen microbioom. “Baltimore’s duidelijke microbiële handtekening onthult een unieke, fascinerende en diverse wereld die inzicht geeft in geografische variatie en voorheen onbekende microbiële genomen,” aldus onderzoeker Lynn Schriml.

Duizenden virussen en bacteriën
De onderzoekers troffen tijdens hun analyse duizenden virussen en bacteriën aan; zo’n 4.246 bekende soorten stedelijke micro-organismen. Maar ze stuitten ook op twee nog onbekende eencellige organismen. En daar blijft het hoogstwaarschijnlijk niet bij. De onderzoekers voorspellen namelijk dat bij elke volgende bemonstering er weer nieuwe soorten ontdekt zullen worden.

Coronacrisis
Een kanttekening is dat het onderzoek uitgevoerd werd vóór de uitbraak van het coronavirus en dus ook vóór het moment dat steden over de hele wereld op slot gingen. De onderzoekers zouden dan ook graag willen bestuderen in hoeverre de pandemie het microbioom van elke stad heeft beïnvloed. “Dit is een hele goede vraag,” zegt Schriml. “We willen dit graag in vervolgonderzoek nader bekijken.”

De bevindingen hebben mogelijk verstrekkende gevolgen. Niet alleen is het interessant om te weten dat elke stad waarschijnlijk een unieke cocktail van microben heeft, de bevindingen kunnen ook praktische toepassingen hebben. Zo zouden potentiële nieuwe verbindingen bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt als antibiotica of toegepast kunnen worden voor de ontwikkeling van geneesmiddelen. De toekomst zal het uitwijzen.

Wist je dat…

…wetenschappers zich momenteel ook een beetje zorgen maken om microben? We hebben namelijk geen flauw idee hoe virussen en bacteriën er op dit moment voorstaan. We weten niet of de wereldwijde microbiële diversiteit toeneemt, afneemt of gelijk blijft. En dat is eigenlijk best problematisch. Waarom? Lees het hier!

Bronmateriaal

"Global study finds each city has unique microbiome fingerprint of bacteria" - University of Maryland School of Medicine (via EurekAlert)

Afbeelding bovenaan dit artikel: Free-Photos via Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd