Elk jaar belandt zo’n 8 miljoen ton plastic in de oceanen

Elk jaar belandt door toedoen van mensen die nabij de kust wonen tussen de 4,8 en 12,7 miljard kilo plastic in de oceanen. Het is voor het eerst dat onderzoekers zo’n nauwkeurige schatting van die hoeveelheid plastic kunnen maken.

“Voor het eerst maken we een schatting van de hoeveelheid plastic die de oceanen in een gegeven jaar binnenkomt,” vertelt onderzoeker Kara Lavender Law. “Niemand had tot op heden een goed beeld van de omvang van dat probleem.” Uit het onderzoek van Law blijkt dat in 2010 tussen de 4,8 en 12,7 miljard kilo plastic afkomstig van mensen die binnen vijftig kilometer afstand van de kust wonen, in de oceanen belandde. Om dat in het juiste perspectief te plaatsen: in datzelfde jaar werd in de 192 landen die aan het water grenzen zo’n 275 miljard kilo plastic afval geproduceerd. Een aanzienlijk deel van dat afval belandt dus – door slecht afvalmanagement – in het water.

Een voorstelling
4,8 tot 12,7 miljard kilo plastic: het is lastig om een voorstelling te maken. Onderzoeker Jenna Jambeck helpt ons op weg door het gemiddelde te nemen: 8 miljard kilo plastic. “Acht miljoen metrische ton is vergelijkbaar met het vinden van vijf boodschappentassen vol met plastic op elke dertig centimeter kustlijn die de 192 landen die we onderzocht hebben, rijk zijn.”

Het missende plastic
Nu we ongeveer weten hoeveel plastic vanaf het land in het water belandt, kunnen we ook een schatting maken van de enorme hoeveelheid plastic die aan het zicht onttrokken is. Want er mag dan 4,8 tot 12,7 miljard kilo plastic per jaar in zee belanden; recent onderzoek stelde dat ‘slechts’ tussen de 6350 en 245.000 metrische ton aan het oppervlak van de oceanen drijft. “Dit onderzoek geeft ons een idee van hoeveel plastic we over het hoofd zien, hoeveel we nog in de oceanen moeten vinden.” stelt Law. “Op dit moment richten we ons vaak op drijvend plastic, maar er bevindt zich een enorme hoeveelheid plastic op de bodem van de oceaan en op de stranden wereldwijd.”

Meer
En die hoeveelheid plastic wordt alleen maar groter, omdat we steeds meer plastic gebruiken. De onderzoekers wijzen er bovendien op dat sommige van de 192 onderzochte landen nog niet aan afvalmanagement doen. Ze zijn daar simpelweg nog niet aan toegekomen. Andere dringende behoeften – zoals schoon drinkwater voor iedereen en de aanleg van riolen – krijgen in deze landen in ontwikkeling voorrang. “Want afval lijkt niet zo’n onmiddellijke bedreiging te zijn voor mensen. En dan stapelt het afval zich op in de straten en tuinen en wordt vergeten.” Maar naarmate het bruto nationaal inkomen in deze landen stijgt, wordt er ook steeds meer plastic gebruikt.

“Ons afval overweldigt ons,” concludeert Jambeck. De onderzoekers hopen dat het model dat zij ontwikkeld hebben en dat een beeld geeft van de hoeveelheid plastic die vanaf het land in zee belandt kan helpen om met oplossingen te komen.

Bronmateriaal

"New Science paper calculates magnitude of plastic waste going into the ocean" - UGA.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door hhach / Pixabay.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd