Elektronische neus spoort kanker op

Een eenvoudige ademtest moet in de toekomst uit kunnen wijzen of iemand kanker heeft of niet. Een goede elektronische neus brengt de methode weer een stukje dichterbij.

Wetenschappers hebben een elektronische neus ontwikkeld die in staat is om kanker ‘te ruiken’. Dat is op zichzelf niets nieuws: er zijn meer onderzoekers mee bezig. De neus let op de chemische stofjes die enkel in de adem voorkomen als er sprake is van kanker. De wetenschappers hebben met experimenten echter aangetoond dat deze neus in staat is om onder meer tumoren in de longen, het hoofd en de nek op te sporen.

Experiment
De onderzoekers zetten de elektronische neus aan het werk en liet deze ‘ruiken’ aan de adem van tachtig proefpersonen. Van deze proefpersonen hadden er 22 een tumor in het hoofd of de nek. Nog eens 24 mensen hadden longkanker. 36 mensen waren gezond. De elektronische neus was in staat om de kanker op te sporen.

Hoop
De resultaten zijn hoopgevend. Zeker als het om kanker in de nek en het hoofd gaat. Deze variant is lastig op te sporen en wordt daardoor vaak pas (te) laat ontdekt. De elektronische neus kan in de toekomst uitkomst bieden. De ‘neus’ is bovendien gemakkelijk te gebruiken en kan in de toekomst wellicht gewoon in de huisartsenpraktijk worden ingezet. Het apparaat levert direct een diagnose op.

Nader onderzoek met meer proefpersonen is noodzakelijk om de elektronische neus verder te perfectioneren. Voorlopig kan het dan ook nog wel even duren voordat de neus daadwerkelijk kan worden ingezet.

Bovenstaande tekening is gemaakt door Guillermo Hall.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd