Elektrische auto’s lijken toch de wereldwijde CO2-uitstoot te verminderen

  Een nieuwe studie levert het onomstotelijke bewijs voor dit omstreden vraagstuk.

  Het is een veelbesproken vraagstuk in deze tijd: zorgt het invoeren van elektrische auto’s voor een vermindering van de CO2-uitstoot, of juist niet? Hoewel elektrisch rijden aan de ene kant ‘groener’ lijkt, komt er bij het productieproces nog steeds veel CO2 vrij. Nijmeegse onderzoekers besloten het tot op de bodem uit te zoeken. En in hun studie leveren ze nu het onomstotelijke bewijs.

  Groen… of niet?
  Aan de ene kant lijken elektrische auto’s heel milieuvriendelijk. Wanneer je 100% elektrisch rijdt, komen er namelijk geen uitlaatgassen vrij. En ook wanneer je deels elektrisch en deels op een fossiele brandstof rijdt, ben je doorgaans nog best groen bezig. Aan de andere kant vormt de productie van een elektrische auto doorgaans een grotere belasting voor het milieu dan de productie van een ‘gewone’ auto. Dat komt omdat er in het productieproces ook CO2 vrij komt. En het opwekken van de benodigde elektriciteit wordt op veel plekken in de wereld nog steeds gedaan door vervuilende kolen- en gascentrales.

  Studie
  De onderzoekers besloten een zogenaamde ‘life-cycle assessment’ uit te voeren. Dit houdt in dat ze niet alleen door hebben berekend hoeveel broeikasgasemissie er ontstaat bij het gebruik van elektrische auto’s, maar ook in de productieketen en de afvalverwerking ervan. Het onderzoeksteam vergeleek drie verschillende toekomstscenario’s voor de komende dertig jaar: een scenario waarbij we doorgaan met het huidige klimaatbeleid, een scenario waarbij klimaatbeleid gevoerd wordt aan de hand van de Parijse 2-gradendoelstelling, en een ‘worst-case’ scenario waarbij de CO2-uitstoot van de elektriciteitssector blijft zoals hij nu is.

  Om de simulaties zo realistisch mogelijk te maken, hebben de onderzoekers rekening gehouden met allerlei zaken. Denk bijvoorbeeld aan het percentage huishoudens waarvan de verwachting is dat ze daadwerkelijk overstappen op een elektrische auto. Daarnaast zou het elektriciteitsnet een plotse overgang natuurlijk niet aankunnen, en de productiecapaciteit zou langzaam omhoog moeten. Vandaar dat de onderzoekers in hun model ook rekening hebben gehouden met een geleidelijke opbouw.

  De onderzoekers stuitten op een interessante bevinding. Want als huishoudens wereldwijd overgaan op elektrische auto’s, verlaagt dat in bijna alle gevallen de netto uitstoot van broeikasgassen. Dit is zelfs het geval wanneer de CO2-uitstoot van elektriciteitscentrales op het huidige niveau blijft. “Uit onze berekeningen blijkt dat als we wereldwijd zouden inzetten op elektrificatie, we daar in bijna alle gevallen netto minder broeikasgassen voor terug krijgen,” vat onderzoeksleider Florian Knobloch samen.

  Gunstig
  Naast elektrische auto’s hebben de onderzoekers dezelfde berekeningen ook uitgevoerd voor de verwarming van woningen met behulp van warmtepompen. Voor 95% van alle wereldwijd gereden kilometers en 95% van alle verwarmde woningen zou elektrificatie nu al een gunstig effect hebben op de CO2 uitstoot. Bovendien neemt dat gunstige effect in elk van de drie toekomstscenario’s alleen maar toe, zeker wanneer er actief klimaatbeleid wordt gevoerd. “Er zijn slechts een paar uitzonderingen, zoals in India, Polen en Iran, waar het voorlopig verstandiger zou zijn om het fossiele wagenpark te behouden,” meent onderzoeker Steef Hanssen. “De belangrijkste reden hiervoor is dat de productie van elektriciteit in deze landen nu nog gepaard gaat met een erg hoge CO2 uitstoot.”

  Het betekent dat elektrische auto’s dus toch je ecologische voetafdruk flink kunnen verkleinen. Volgens de onderzoekers zou het daarom goed zijn om hier hoger op in te zetten. Hoewel het fossiele wagenpark en verwarmingsketels in de komende jaren ook steeds efficiënter zullen worden, zien we dat het niet opweegt tegen de voordelen van elektrificatie,” zegt Hanssen. “Vanuit klimaatperspectief gezien, zou elektrificatie dus bijna overal in de wereld vooral gestimuleerd moeten worden.”

  Bronmateriaal

  "Elektrische auto’s verlagen wereldwijd broeikasgasuitstoot" - Raboud Universiteit

  Afbeelding bovenaan dit artikel: andreas160578 via Pixabay

  Fout gevonden?

  VanafHier.nl

  Een community van  

  Voor jou geselecteerd