el-nino

Het natuurverschijnsel El Niño beïnvloedt het weer in grote delen van de wereld. Wetenschappers melden nu dat het verschijnsel in de laatste decennia van de twintigste eeuw opvallend actief was. Zij analyseerden 2.222 boomringen in diverse landen om tot deze conclusie te komen.

Gemiddeld één keer in de drie tot zeven jaar zorgt El Niño ervoor dat het normaal koele zeewater in de oostelijke Grote Oceaan flink wordt verwarmd. Dit heeft grote gevolgen. Het warme water bevat minder voedingsstoffen, waardoor er minder vis in de oceaan is. Dit is voor Zuid-Amerikaanse vissers een economische ramp. Omdat er bovendien meer regenwater verdampt, worden droge gebieden geteisterd door zware regenval. Dit leidt tot aardverschuivingen en modderlawines. Aan de andere kant van Grote Oceaan, zoals in Australië, leidt El Niño juist tot meer droogte. In Nederland en België is het effect van El Niño niet groot. Ons voorjaar is gemiddeld iets natter dan gebruikelijk.

Boomringen
Als het in een bepaald jaar uitzonderlijk warm, koud, droog of nat is geweest, dan is dit te zien in een boomring. Dit maakt boomringen zeer betrouwbare bewijsstukken voor wetenschappelijk onderzoek. Een internationaal team van wetenschappers heeft duizenden boomringen met elkaar vergeleken en de resultaten in een grafiek gezet. Zoals hieronder is te zien, heeft El Niño een grillig verloop aan het einde van de twintigste eeuw. De resultaten van de boomringen (blauw) en de instrumentale metingen (rood) schieten boven de stippellijn uit. De stippellijn is de grens voor natuurlijke variabiliteit.

variatie

Klimaatverandering
De wetenschappers denken dat het natuurverschijnsel wordt versterkt door klimaatverandering. “In het jaar na een grote tropische eruptie, is het water in het oostelijke deel van de Grote Oceaan opvallend koel”, vertelt hoofdonderzoeker Jinbao Li. “Een jaar later is er sprake van een flinke opwarming. Net als broeikasgassen verstoren vulkanische aërosolen de stralingsbalans van de aarde. Een hoge El Niño-activiteit zegt dus waarschijnlijk iets over het opwarmen van de aarde.”

Eerder onderzoek
De onderzoeksresultaten komen niet uit de lucht vallen. In 2010 concludeerden wetenschappers al dat El Niño radicaal aan het veranderen is. Zo wordt El Niño niet alleen veel sterker, maar verhuist dit verschijnsel ook meer naar het centrale deel van de Grote Oceaan. Deze centrale positie verandert mogelijk ook het effect van het natuurverschijnsel op landen die grenzen aan de Grote Oceaan.