Eindelijk ook een beetje goed nieuws: Chinese luipaarden krabbelen weer op

Hun aantallen nemen – tot grote vreugde en enige verbazing van onderzoekers – weer toe.

Het aantal luipaarden neemt op veel plaatsen al jaren af door stroperij en ontbossing. En vijf van de negen ondersoorten staan inmiddels te boek als ‘ernstig bedreigd’. Met de overige vier ondersoorten gaat het ook niet geweldig: zij staan te boek als ‘gevoelig’, wat betekent dat men vreest dat zij op korte termijn ook wel eens met uitsterven bedreigd kunnen worden. Tot die laatste vier ‘gevoelige’ ondersoorten behoort ook het Noord-Chinese luipaard (Panthera pardus japonensis).

Groei
Maar Deense en Chinese onderzoekers komen nu met geweldig nieuws. Waar velen dus verwachtten dat deze luipaarden afstevenden op een nog zorgwekkendere conservatiestatus, lijken hun aantallen groeiende te zijn. En niet zo’n klein beetje ook.

De wetenschappers zetten in 2016 en 2017 camera’s neer op het lössplateau in het noorden van China. Ze hoopten op basis van de beelden een schatting te kunnen maken van het aantal luipaarden dat hier leefde. De tellingen zijn net afgerond en onthullen dat er in 2017 veel meer luipaarden werden gespot dan een jaar eerder. Afgaand op wat de camera’s laten zien, schatten de onderzoekers dat het aantal luipaarden toe is genomen van 88 in 2016 naar 110 in 2017. Dat is een toename van 25 procent! En de onderzoekers hebben alle reden om aan te nemen dat in de jaren erna sprake was van een vergelijkbare toename.

Verrassing
“We waren heel verrast dat het aantal luipaarden toenam, omdat hun populaties op veel andere plaatsen juist kleiner worden,” vertelt onderzoeker Bing Xie. “We wisten wel dat er luipaarden in dit gebied leefden, maar we hadden geen idee hoeveel.”

Over het luipaard
Luipaarden zijn grote katachtigen die bekend staan als uitstekende en razendsnelle jagers. Zo kunnen ze snelheden van wel 58 kilometer per uur halen! Veel minder bekend, is dat ze in een breed scala aan leefgebieden voorkomen – van woestijnen tot aan bossen – en temperaturen van -40 tot 40 graden Celsius kunnen hebben. Het klinkt misschien als een diersoort die weinig te vrezen heeft. En dat was – mede dankzij het feit dat hun leefgebied vaak vrij afgelegen ligt – ook lang zo. Maar mensen trekken de leefgebieden van luipaarden in toenemende mate binnen. Soms omdat ze op jacht zijn naar luipaarden – zeer geliefd vanwege hun prachtige vacht – en soms omdat ze op jacht zijn naar nieuwe landbouwgrond. Hierdoor zijn hun aantallen de afgelopen decennia flink teruggelopen. Eén van de zeldzaamste ondersoorten is de Amoerpanter.

Natuurherstel
Dat het aantal luipaarden in het noorden van China toeneemt, is waarschijnlijk te herleiden naar maatregelen die de Chinese overheid de laatste jaren heeft getroffen en die bedoeld zijn om de biodiversiteit in het gebied te vergroten. “Zo’n 20 jaar geleden was het grootste deel van de bossen op het lössplateau al omgetoverd tot akkers. Menselijke activiteiten verjoegen de wilde zwijnen, padden, kikkers en herten – waardoor het voor luipaarden onmogelijk werd om voedsel te vinden. Nu veel bossen weer hersteld zijn, zijn de prooien – samen met de luipaarden – weer teruggekeerd.”

Het is geweldig nieuws dat aantoont dat maatregelen gericht op natuurbehoud en -herstel echt werken. Maar China is er nog niet, zo merken de onderzoekers in hun paper op. Ze pleiten in hun studie voor een nauwe samenwerking tussen de Chinese overheid en wetenschappers, waarbij de overheid de financiële middelen vrijmaakt voor beschermende maatregelen én onderzoek naar het effect daarvan. Uiteindelijk moet zo duidelijk worden hoe men luipaarden optimaal beschermen kan. Alleen zo kunnen zowel de luipaarden op het Noord-Chinese lössplateau als de drie andere ondersoorten die in China voorkomen, gered worden.

WIST JE DAT…

…het luipaard niet de enige soort is die in het nauw zit? Recent onderzoek wijst uit dat er momenteel meer dan 32.000(!) soorten met uitsterven bedreigd worden. Grote zorgen zijn er daarbij met name over de Afrikaanse apen, de noordkapers, ‘s werelds duurste schimmelsoort en – wat dichter bij huis – de korenwolf.

Bronmateriaal

"Surprised researchers: Number of leopards in northern China on the rise" - Universiteit van Kopenhagen
Afbeelding bovenaan dit artikel: Michael Siebert from Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd