Efficiënter brein dankzij koffie met suiker

De combinatie van cafeïne en glucose kan de efficiëntie van bepaalde delen van ons brein aanzienlijk verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek. De twee stoffen – die terug te vinden zijn in het overbekende kopje koffie met suiker – zorgen ervoor dat ons brein de concentratie en het werkgeheugen met een veel kleinere inspanning op hetzelfde niveau houdt, zo is op MRI-scans te zien.

De onderzoekers verzamelden 40 gezonde proefpersonen. Deze ondergingen enkele experimenten. Sommigen kregen alleen cafeïne, anderen cafeïne met glucose of alleen glucose. Een controlegroep kreeg een placebo. Daarna deden de proefpersonen een testje waaruit blijkt hoe het zit met hun concentratievermogen en werkgeheugen.

Uit het experiment blijkt dat de combinatie van cafeïne en glucose de efficiëntie in de delen van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor het werkgeheugen en de concentratie goed doen. De proefpersonen die cafeïne en glucose nuttigden, vertoonden minder activiteit in de pariëtale cortex en linker prefrontale cortex. Deze twee delen participeren normaal gesproken sterk bij het uitvoeren van de taken die de proefpersonen deden. Dat deze delen het nu rustiger aan konden doen, wijst erop dat de proefpersonen door de cafeïne en glucose minder bronnen nodig hebben om hetzelfde of een beter resultaat te bewerkstelligen.

De kleurtjes laten de significante hersenactiviteit zien. Afbeelding: Universiteit van Barcelona

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd