Eeuwige jeugd? Het zit in de genen!

Een crèmepje hier, een oogliftje daar, vaker naar de sportschool en haast dwangmatig op het voedselpatroon letten. Sommige mensen gaan ver om voor altijd jong te blijven. Wetenschappelijk onderzoek wijst nu uit dat dat alles voor niets is. Het geheim van alle jeugdigheid zit namelijk in de genen en is dus tamelijk onaantastbaar.

Wetenschappers hebben genetische varianten gevonden die geassocieerd worden met ouder worden. Ze ontdekten dat mensen met twee kopieën van een zekere DNA-variant meer biologische tekenen van ouderdom vertonen dan mensen die van dezelfde leeftijd zijn en dit DNA-deeltje niet hebben. Biologisch gezien kan het verschil in leeftijd tussen deze twee groepen tot acht jaar oplopen. Gemiddeld gezien is de groep met het DNA-deeltje vier biologische jaren ouder dan hun leeftijdsgenoten zonder het stukje DNA. Het onderzoek toont aan dat ouder worden niet alleen te maken heeft met levensstijl (roken, drinken), maar ook samenhangt met de genen. Sommige mensen zijn nu eenmaal zo ‘geprogrammeerd’ dat ze sneller ouder worden.

De onderzoekers analyseerden meer dan 500.000 genetische varianten om degene die samenhangt met ouder worden op te kunnen sporen. Hierbij dient het begrip ‘ouder worden’ enige nadere uitleg. Zo moet er onderscheid gemaakt worden tussen chronologisch en biologisch ouder worden. Bij chronologisch ouder worden kijkt men naar de traditionele leeftijd, dus vanaf de geboorte. Bij de biologische leeftijd richt men zich op de lichaamscellen. Deze zijn biologisch gezien soms jonger of ouder dan de persoon in kwestie is.

Voortaan kan aan de hand van een genetische test worden vastgesteld of iemand snel oud wordt of niet. Als men de genen bezit om sneller oud te worden, is de kans op ziektes namelijk groter. Ongeveer éénderde van de bevolking heeft het gen dat biologisch gezien ouder maakt.

“Er is steeds meer bewijs dat het risico van leeftijdgebonden ziekten zoals hartziekten en sommige vormen van kanker meer samenhangen met de biologische dan met de chronologische leeftijd,” legt onderzoeker Nilesh Samani uit. Een collega, Tim Spector, voegt daaraan toe: “Ons onderzoek suggereert dat sommige mensen genetisch zo geprogrammeerd zijn dat ze sneller ouder worden.” Daarnaast worden deze mensen nog eens veel sneller ouder als ze worden blootgesteld aan zaken als roken, overgewicht of een gebrek aan beweging.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd