Eetbaar insect produceert minder broeikasgassen dan vee

Insecten die een kilogram insectenvlees opleveren, stoten veel minder broeikasgassen uit dan runderen en varkens. Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers van de universiteit van Wageningen. De studie toont maar weer eens aan dat insectenvlees – in ieder geval met het oog op het milieu – een aanvaardbaar alternatief voor ‘gewoon’ vlees kan zijn.

De wereldwijde veeteelt is verantwoordelijk voor een flinke bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen. Om te kijken of insecten het op dat gebied beter doen, verzamelden wetenschappers een aantal eetbare insectensoorten en keken hoeveel broeikasgassen ze per kilogram vlees uitstoten. De onderzoekers letten daarbij op de gassen lachgas (N2O) en methaan (CH4).

Groot verschil
Uit de studie blijkt dat insecten veel minder broeikasgassen uitstoten dan vee zoals runderen en varkens. Het is een flink verschil. Een varken produceert voor elke kilo die hij aankomt tien tot honderd keer zoveel broeikasgassen als meelwormen.

Ammoniak
Ook de uitstoot van ammoniak is veel lager voor insecten. Een varken stoot per kilo acht tot twaalf keer zoveel ammoniak uit als krekels. En wel vijftig keer zoveel als sprinkhanen. En de insecten hebben nog meer voordelen. Zo zetten ze hun voedsel sneller om in vlees.

Uit de studie blijkt dat eiwitten uit insecten een mooi alternatief zijn voor eiwitten uit vlees van koeien en varkens. Uit nader onderzoek moet blijken of de productie van het insectenvlees in zijn geheel ook beter is dan de productie van ‘gewoon’ vlees.

Bronmateriaal

Persbericht Wageningen UR

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd