‘Eerstgeborene is slimmer, omdat ouders ‘m harder aanpakken’

gezin

Eerstgeborenen zijn slimmer dan de broertjes en zusjes die later ter wereld komen en dat is de schuld van de ouders. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Ouders pakken hun eersteling steviger aan, waardoor deze later succesvoller is op school.

Het idee dat de volgorde waarin kinderen binnen een gezin geboren worden, invloed heeft op hun IQ is niet nieuw. Maar het is tegelijkertijd omstreden. Diverse onderzoeken hebben in het verleden aangetoond dat er inderdaad een verband is tussen de volgorde waarmee kinderen binnen een gezin ter wereld komen en de manier waarop hun IQ zich tot elkaar verhoudt. Maar tegelijkertijd zijn er ook wetenschappers die die resultaten weer in twijfel trekken. In een nieuw onderzoek buigen twee wetenschappers zich opnieuw over de kwestie. In hun onderzoek presenteren ze niet alleen bewijs dat suggereert dat eerstgeborenen inderdaad een hoger IQ hebben dan de broertjes en zusjes die volgen, de onderzoekers komen ook direct met een verklaring voor dat opmerkelijke effect.

NLSY79
De onderzoekers maakten voor hun studie gebruik van gegevens uit de National Longitudinal Survey of Youth, 1979 (NLSY79). Deze gegevens bevatten informatie over vrouwen die in dat jaar een kindje hebben gekregen. “Wat belangrijk is, is dat veel van de onderzochte vrouwen twee of meer kinderen hebben, waardoor we dus in staat waren om het effect dat de volgorde waarmee kinderen geboren worden kan hebben, te bestuderen,” zo schrijven de onderzoekers in hun paper. Zo vroegen de onderzoekers de moeders van de kinderen bijvoorbeeld hoe goed hun kinderen het op school deden door vragen te stellen als ‘Is hij/zij één van de beste studenten in zijn/haar klas?’ of ‘Is hij/zij bovengemiddeld?’ of ‘Is hij/zij één van de slechtste van de klas?’ De resultaten ziet u in de tabel hieronder. 33,8 procent van de eerstgeborenen werd door hun moeder bestempeld als ‘één van de beste studenten in de klas’, slechts 1,8 van de eerstgeborenen werd bestempeld als ‘één van de slechtste uit de klas’, terwijl het kind dat als vierde geboren werd in 3,6 procent van de gevallen tot ‘één van de slechtsten van de klas’ behoorde en in maar liefst 38,5 procent van de gevallen een ‘gemiddelde student’ was. Hoewel een groot deel van de analyse gebaseerd is op een perceptie van schoolprestaties, in plaats van gemeten schoolprestaties, zouden ze wel representatief zijn voor de werkelijkheid, zo stellen de onderzoekers. “We leveren robuust empirisch bewijs dat de schoolprestaties van kinderen afnemen naarmate ze later geboren worden.”

Afbeelding: Strategic Parenting, Birth Order and School Performance, V. Joseph Hotz / Juan Pantano.
Afbeelding: Strategic Parenting, Birth Order and School Performance, V. Joseph Hotz / Juan Pantano.

Oorzaken
Maar hoe komt dat nu? In het verleden zijn er al diverse oorzaken genoemd. Ouders zouden meer tijd hebben voor hun eerstgeborene. Kinderen die later ter wereld kwamen, zouden meer hinder ondervinden van problemen in de relationele sfeer (ouders die gaan scheiden). Een andere verklaring is dat oudere kinderen hun jongere broertjes en zusjes dingen bij proberen te brengen en daar zelf ook weer van leren. Iets wat de jongste van het gezin niet kan doen. Een andere verklaring die veel genoemd wordt, is dat ouders strenger zijn voor hun eerstgeborenen. En die laatste theorie trok de aandacht van de onderzoekers. Zou dat kunnen kloppen?

WIST U DAT…

…alle Europeanen familie van elkaar zijn?

Straffen
Om dat uit te zoeken, doken de onderzoekers opnieuw in de gegevens uit NLSY79. Tijdens dit onderzoek kregen moeders namelijk ook vragen over hun stijl van opvoeden. “Kinderen die eerder geboren worden, worden sterker aan regels omtrent tv-kijken onderworpen, ook houden hun ouders het huiswerk van deze kinderen nauwlettender in de gaten,” zo ontdekten de onderzoekers. Bovendien bleken moeders kinderen die met een slechter dan verwacht rapport thuiskwamen strenger in de gaten te houden als die kinderen tot de oudste kinderen in het gezin behoorden. “En wanneer de ouders gevraagd werd hoe ze zouden reageren als hun kind slechte cijfers mee naar huis bracht, stelden ouders dat ze minder geneigd zouden zijn om de kinderen die later geboren werden, te straffen.”

Samenvattend: “We leveren robuust empirisch bewijs dat de schoolprestaties van kinderen in de NLSY én de disciplinaire beperkingen die de ouders hun kinderen opleggen afneemt naarmate ze later geboren worden.” De onderzoekers pleiten voor meer onderzoek, maar stellen dat de strengheid van ouders in ieder geval deels kan verklaren waarom oudere kinderen vaak beter presteren op school.

Bronmateriaal

"Strategic Parenting, Birth Order and School Performance" - Duke.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Loren Kerns (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd