Eerste vlucht van NASA’s nieuwe monsterraket wordt mogelijk een bemande missie

De ruimtevaartorganisatie zoekt momenteel uit of het haalbaar is om van de Exploration Mission-1 een bemande vlucht te maken.

NASA werkt momenteel aan een gloednieuw lanceersysteem: het Space Launch System (SLS). De monsterraket heeft het in zich om astronauten verder dan ooit de ruimte in te sturen en maakt bemande missies naar planetoïden en Mars mogelijk. Tegelijkertijd werkt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie ook aan een nieuw ruimtevaartuig dat door de monsterraket gelanceerd kan worden: Orion. Beide projecten moeten volgend jaar samenkomen tijdens de Exploration Mission-1. Tijdens deze missie zou SLS voor het eerst met een lege Orion-capsule gelanceerd worden. Pas drie jaar later – in 2021 – zouden astronauten in de Orion-capsule plaatsnemen en voor het eerst met behulp van SLS het luchtruim kiezen.

Uitdagingen
Maar als het aan Robert Lightfoot, waarnemend directeur van NASA, ligt, gaan de Amerikanen het heel anders aanpakken. In een mail, die door SpaceRef online is gezet, schrijft hij te overwegen om van Exploration Mission-1 een bemande missie te maken. Daarom heeft hij mensen binnen NASA opdracht gegeven om dat idee te onderzoeken. “Ik ben me bewust van de uitdagingen die dit voorstel met zich meebrengt,” schrijft Lightfoot. “Zoals het onderzoeken van de technische haalbaarheid en de extra kosten die dit (plan, red.) met zich meebrengt. En al het extra werk vereist natuurlijk een andere lanceerdatum.”

Orion. Het nieuwe ruimtevaartuig heeft er al meerdere onbemande testvluchten op zitten. Afbeelding: NASA.

Stroomversnelling
Tevens stelt Lightfoot dat hij wil onderzoeken welke voordelen een bemande Exploration Mission-1 met zich meebrengt. Hij wijst erop dat een bemande Exploration Mission-1 – indien een succes – de ambities van NASA (verre, bemande ruimtevluchten maken) in een stroomversnelling kan brengen.

Trump
Lightfoot stipt in zijn mail ook kort de recente wisseling van de wacht in de Amerikaanse politiek aan. Zo stelt hij dat NASA in de ogen van de nieuwe president en diens regering “prioriteit heeft”. Hij wijst er daarbij tevens op dat president Trump in zijn inauguratierede aangaf dat de Amerikanen “de mysteries van de ruimte zullen ontrafelen”. En dat kan alleen als zowel het Space Launch System als Orion in gebruik worden genomen en alle verwachtingen waarmaken, zo benadrukt Lightfoot.

Dat juist nu – kort nadat Trump aan de macht is gekomen – onderzocht wordt of NASA’s ambities met betrekking tot bemande, verre ruimtevluchten in een stroomversnelling kunnen worden gebracht, lijkt bijna geen toeval te kunnen zijn. Eric Berger, expert op het gebied van ruimtevaart en in die hoedanigheid werkzaam bij Ars Technica, zwengelt die vermoedens nog wat aan op Twitter. Hij schrijft daar dat hij het nieuws over de plannen voor een vervroegde bemande lancering van SLS en Orion een paar weken eerder al vernam. Zijn bron gaf toen tevens aan dat de plannen onderdeel zijn van een poging van NASA om Trump te laten zien dat SLS en Orion heel belangrijk zijn. Tegelijkertijd merkt Berger op dat je een dergelijke stap ook in een heel ander kader kunt plaatsen. “Het is ook iets wat je als ruimtevaartorganisatie zou doen als de Falcon Heavy/New Glenn en Crew Dragon/Starliner je in de nek hijgen.” Hij verwijst hiermee naar het werk van respectievelijk SpaceX en Blue Origin. Twee ruimtevaartbedrijven die eveneens werken aan krachtigere raketten en bijpassende ruimtevaartuigen voor bemande vluchten naar verre oorden.

Bronmateriaal

NASA

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd