Eerste private maanmissie kan zomaar volgend jaar al werkelijkheid worden

Het lijkt erop dat het bedrijf Moon Express het allereerste bedrijf wordt dat voet op een ander hemellichaam dan de aarde gaat zetten.

Missies naar andere hemellichamen – zoals bijvoorbeeld de maan – waren altijd het werk van natiën. De VS zette mensen op de maan. De Russen stuurden er onbemande ruimtevaartuigen en landers naartoe. En recent waagden ook de Chinezen een poging met hun maanlander en rover. Maar het lijkt erop dat het nog drukker gaat worden op onze natuurlijke satelliet. Voor het eerst heeft een bedrijf zeer concrete plannen om op de maan te gaan landen!

Moon Express
We hebben het over het bedrijf Moon Express. Het bedrijf werd in 2010 opgericht en ziet de maan naar eigen zeggen als ‘een achtste continent’. Dat achtste continent wil Moon Express eerst verder gaan verkennen. Het belangrijkste doel van die verkenningsmissie? Achterhalen hoe de maan de mensheid verder kan helpen. Heel concreet denkt Moon Express dan aan het winnen van elementen die op de maan veelvuldig voorkomen, maar op aarde zeer zeldzaam zijn.

Toestemming van de FAA

De voorgenomen activiteiten van Moon Express vallen onder het Outer Space Treaty. Dit verdrag stelt dat privé-activiteiten (zoals die van Moon Express) in de ruimte mogen, maar onder de verantwoordelijkheid vallen van de staat waarin de initiatiefnemer van de privé-activiteit gevestigd is. Vandaar dat Moon Express in eigen land, aan de FAA toestemming vraagt om naar de maan te gaan.

MX-1
In 2013 liet Moon Express ons al kennismaken met MX-1: de maanlander die de maan moet gaan verkennen. Inmiddels is het bedrijf weer een stap verder en denkt het eraan deze maanlander volgend jaar al te lanceren. En dus vroeg Moon Express in april toestemming aan de Federal Aviation Administration (FAA) voor de lancering van MX-1 (zie kader). En nu gaat het gerucht dat de FAA op zeer korte termijn toestemming zal geven voor de eerste private maanmissie en de weg vrij is voor Moon Express om volgend jaar al een lander op de maan te zetten.

Nog meer bedrijven
Al enige tijd vinden er commerciële activiteiten in de ruimte plaats. Maar altijd vonden deze plaats in een baan rond de aarde. Denk bijvoorbeeld aan satellieten voor navigatie en communicatie. Commerciële activiteiten voorbij die baan rond de aarde zijn er nog niet. En dus is er ook nog geen duidelijke richtlijn die aangeeft waar dergelijke commerciële missies nu precies aan moeten voldoen. De aanvraag van Moon Express dwingt de FAA om nu over zo’n richtlijn na te denken. En daar kunnen andere bedrijven die ook de ambitie hebben om op andere hemellichamen actief te zijn, wellicht hun voordeel mee doen. Moon Express kan met deze aanvraag – zeker als deze wordt goedgekeurd – wel eens de weg vrij maken voor veel meer commerciële activiteiten in de ruimte. Bijvoorbeeld voor de activiteiten van Planetary Resources, een bedrijf dat kostbare elementen van planetoïden wil gaan halen.

De maanlander van Moon Express nadert de maan. Afbeelding: Moon Express Inc.
De maanlander van Moon Express nadert de maan. Afbeelding: Moon Express Inc.

Dat is natuurlijk allemaal machtig interessant, maar het roept wellicht ook vragen bij je op. Want mogen bedrijven zomaar grondstoffen van de maan of planetoïden halen? Van wie is de maan eigenlijk? Ook daarvoor moeten we weer kijken naar het Outer Space Treaty. Dat stelt dat het niet verboden is om hulpbronnen op die hemellichamen te ontginnen en te verwijderen. Bedrijven of landen mogen zich het hemellichaam of een deel ervan echter niet toe-eigenen. Nieuwsgierig naar wat er nog allemaal meer in dat verdrag staat en hoe het in de praktijk werkt? We schreven er eerder hier over!

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd