Eerste kind is slimmer en tweede kind is socialer? Onzin!

broers-zussen

Er zijn mensen die geloven dat de volgorde waarin kinderen worden geboren invloed heeft op de persoonlijkheid. Wetenschappers verklaren nu dat de werkelijke invloed zó klein is, dat er haast niet over een verschil te spreken is.

Wetenschappers van de universiteit van Illinois hebben een onderzoek uitgevoerd onder 377.000 scholieren. Eerstgeborenen hebben een iets hoger IQ en een andere persoonlijkheid dan broertjes en/of zusjes, maar de verschillen zijn heel klein. “Er is gebruik gemaakt van een grote groep deelnemers, de grootste in de geschiedenis van het onderzoek naar een verband tussen geboortevolgorde en persoonlijkheid,” zegt professor en studieleider Brent Roberts.

Een eerstgeborene haalt een iets hogere score tijdens een IQ-test dan een latergeborene. Het verschil is slechts één IQ-punt. “Hoewel dit verschil statistisch significant is, zegt één punt verschil niet zoveel.”

Daarnaast zijn eerstgeborenen extraverter, vrolijker en meer gewetensvol dan latergeborenen. Ook zijn eerstgeborenen minder angstig dan hun jongere broertjes en zusjes. Toch gaat het hier om minimale afwijkingen met een correlatie van slechts 0,02. “Dit zegt helemaal niets”, zegt Roberts. “Stel, je zet twee mensen naast elkaar, dan zie je geen verschillen tussen hen.”

Rijke gezinnen
De onderzoekers hielden rekening met nevenfactoren. Zo hebben rijkere gezinnen minder kinderen, waardoor er relatief meer rijke eerstgeborenen zijn. Rijkdom heeft een grote invloed op IQ en persoonlijkheid. Zo kan een rijke ouder meer boeken kopen voor zijn kind, waardoor het IQ van een kind hoger uitvalt.

Verantwoordelijkheid
Een andere fout die veel ouders maken is dat zij beweren dat hun oudste kind ‘verantwoordelijker’ is dan hun jongere kinderen en dat dit aan de persoonlijkheid van het oudste kind ligt. “Ja, dat is natuurlijk logisch, want een oudste kind is ook daadwerkelijk ouder”, zegt Roberts. “Dit heeft dus weinig met de persoonlijkheid van het oudste kind te maken.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd