Eerste genezen HIV-baby blijkt toch weer ziek

hiv

In 2010 werd een HIV-baby ‘genezen’ door binnen dertig uur na de geboorte medicijnen toe te dienen. Helaas blijkt nu dat het virus terug is. Wetenschappers hebben sporen van hiv in het bloed van het inmiddels vier jaar oude meisje gevonden.

Op dit moment is het meisje gestart met antiretrovirale therapie. Het doel van deze therapie is om de vermenigvuldiging van het hiv-virus af te remmen, waardoor het afweersysteem behouden blijft of zelfs gedeeltelijk hersteld. De onderzoekers laten weten dat het meisje goed reageert op de behandeling.

HIV-vrij? Er zijn meer wegen die naar Rome leiden!

De Amerikaanse baby was niet de eerste die functioneel genezen werd van HIV. Eerder werd een volwassen man funtioneel genezen dankzij een beenmergtransplantatie. De beenmergcellen die de HIV-patiënt ontving, waren afkomstig van een donor met een zeldzame genetische mutatie die ervoor zorgde dat de donor resistent was voor HIV. Het nadeel van deze behandeling is dat deze zeer complex is. Het is niet haalbaar om alle 33 miljoen HIV-patiënten wereldwijd deze behandeling aan te bieden.

“Dit is een tegenslag in onze strijd om HIV uit te roeien, maar we zijn niet ontmoedigd”, vertelt HIV-specialist Deborah Persaud van het Johns Hopkins Children’s Center. “Deze ervaring leert ons dat we nog veel meer moeten weten over het virus. Sowieso is het feit dat we het virus twee jaar lang hebben uitgeschakeld een mooi begin!”

Functioneel genezen
De Amerikaanse baby is nooit echt genezen geweest, zo benadrukken de onderzoekers. Het virus was nog wel aanwezig, maar zo minimaal, dat het door standaard klinische testen niet op te merken was. Pas met zeer gevoelige test kon het virus gedetecteerd worden. We spreken in zo’n geval niet over ‘genezen’, maar over ‘functioneel genezen’.

Elite controllers
Worden er in de toekomst baby’s zonder HIV geboren? De wetenschappers hopen van wel. Het onderzoek wijst erop dat het effectiever is om baby’s kort na de geboorte al een antiretrovirale behandeling aan te bieden. Het lijkt erop dat dat de baby’s tot ‘elite controllers’ maakt. Elite controllers zijn mensen die er zonder behandeling, maar met behulp van enkel hun eigen immuunsysteem in slagen om het HIV-virus de kop in te drukken, zodat het tijdens klinische testen niet eens naar voren komt. Dergelijke elite controllers zijn zeldzaam: minder dan een half procent van de HIV-besmette volwassenen is een elite controller. Onderzoekers zijn al lang op zoek naar manieren om meer mensen tot elite controllers te maken. En wellicht hebben ze nu een manier gevonden: pasgeboren baby’s een antiretrovirale therapie aanbieden, lijkt ze tot elite controllers te maken.

Complete uitroeiing
“Het compleet uitroeien van dit virus op een grote schaal is ons doel op lange termijn, maar voor nu blijft dat nog even onmogelijk”, vertelt onderzoeker Katherine Luzuriaga. Vooralsnog lijkt een behandeling van pasgeboren baby’s de eerste stap naar een HIV-vrije toekomst.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd