Eerste fysieke bewijs voor het bestaan van Simson ontdekt?

Wetenschappers hebben in Israel een zegel teruggevonden met daarop een mens en een groot dier. Volgens de onderzoekers zou het zomaar kunnen dat het zegel het bestaan van Simson bevestigt.

Simson is een ijzersterk Bijbels figuur en komt terug in het bijbelboek Rechters. Gedurende een tijdje verzet hij zich (in opdracht van God) tegen de vijand van de Israelieten: de Filistijnen. Tegelijkertijd houdt hij er ook nauwe banden met de Filistijnen op na. Zo verlooft hij zich volgens Rechters 14 met een Filistijnse. Onderweg naar zijn geliefde komt hij een leeuw tegen. Hij doodt deze: een verhaal dat door de tekening op het zegel bevestigd zou worden.

Simson ging met zijn vader en moeder op weg naar Timna. In de buurt van de wijngaarden van Timna kwam opeens een leeuw brullend op hem af. Toen voer de geest van de HEER in hem en met zijn blote handen verscheurde hij de leeuw, alsof het een geitenbokje was. Maar tegen zijn vader en moeder sprak hij er met geen woord over. Hij vervolgde zijn weg en sprak met het meisje, en zij beviel hem nog steeds. Niet lang daarna maakte hij de reis opnieuw, nu om haar tot vrouw te nemen. Onderweg verliet hij even het pad om naar de dode leeuw te kijken. Daar zag hij dat zich in het kadaver een zwerm bijen had genesteld, en dat er honing in zat. Met zijn blote handen haalde hij de honing eruit, en al etend liep hij terug naar zijn ouders. Hij gaf hun er ook wat van te eten, maar hij zei er niet bij dat hij die honing uit het kadaver van een leeuw had gehaald.”

Raadsel
Tijdens het trouwfeest vermaakt Simson zijn gasten met dit verhaal. Hij maakt er het bekende raadsel van dat draait on de leeuw en dat de bruiloftsgasten pas oplossen wanneer ze de vrouw van Simson verleiden om het antwoord op de vraag te verraden.

Simson zei tegen hen: ‘Laat ik jullie een raadsel opgeven. Als jullie me binnen de zeven dagen van dit feest de oplossing vertellen, krijgen jullie alle dertig een stel onder- en bovenkleren van mij. Maar als jullie de oplossing niet kunnen vinden, krijg ik van jullie dertig stel onder- en bovenkleren.’ ‘Afgesproken!’ antwoordden ze. ‘Laat je raadsel maar horen.’ Toen zei Simson: ‘Het is sterk en het verslindt altijd, nu biedt het een maal van zoetigheid.’”

Eerste bewijs?
Tot op heden is er geen enkel fysiek bewijs voor het bestaan van Simson ontdekt. Het zegel zou dan ook zomaar het eerste bewijs van het bestaan van deze bijzondere Rechter kunnen zijn. Maar waarom denken de onderzoekers bij het zien van het zegel direct aan Simson? Het enige wat er immers te zien is, is een groot dier en een man. De onderzoekers hebben daar meerdere redenen voor. Ten eerste werd het zegel teruggevonden in Tel Beit Shemesh: dit plaatsje bevindt zich nabij Timna, de plaats waar het verhaal van Simson zich deels afspeelt. Ten tweede stamt het zegel uit de elfde eeuw voor Christus: de tijd waarin het boek Richters en het verhaal van Simson zich ongeveer zou hebben afgespeeld.

Grens
In het verhaal van Simson wordt ook een grens genoemd. Die grens bevond zich tussen het gebied waarin de Filistijnen en de eerste Kanaänieten woonden. En ook voor het bestaan van die grens is niet ver van het zegel bewijs gevonden. Naast het zegel vonden de onderzoekers op dezelfde plaats nog twee gebouwen. In één van die gebouwen vonden ze een soort tafel die waarschijnlijk als altaar werd gebruikt. Naast de tafel ontdekten ze vele botten van dieren. Hiertussen bevonden zich heel weinig (en na de elfde eeuw zelfs helemaal geen) botten van varkens. Enkele kilometers ten westen van Beit Shemesh vonden de onderzoekers grote hoeveelheden varkensbotten terug. Volgens de onderzoekers zou dat bewijzen dat in Beit Shemesh Kanaänieten woonden en enkele kilometers verderop Filistijnen. Ze vermoeden dat de Kanaanieten stopten met het eten van varkens toen de Filistijnen kwamen. Zo zouden ze zich hebben willen onderscheiden van de Filistijnen die wel volop varkens aten. Als de theorie van de wetenschappers klopt, kan dit zomaar het eerste fysieke bewijs voor het bestaan van Simson en andere elementen uit zijn verhaal (de grens) zijn.

De dood van Simson. Foto: Wmpearl (via Wikimedia Commons).

Het verhaal van Simson is heel bekend. Dit Bijbelse figuur spreekt tot de verbeelding, temeer omdat God hem ijzersterk maakte, waardoor hij als een soort superheld vele Filistijnen weet te verslaan. Maar Simson had ook een zwakte, zo vertelt de Bijbel ons, namelijk: (Filistijnse) vrouwen. Hij neemt ze te veel in vertrouwen. Aan een van de vrouwen vertelt hij zelfs hoe de Filistijnen hem zijn kracht af kunnen nemen. De dame twijfelt niet en levert hem uit, waarop de Filistijnen hem zijn kracht inderdaad afnemen. Simson wordt hun gevangene. God besluit uiteindelijk om Simson nog eenmaal zijn kracht terug te geven. Wanneer Simson tijdens een feest van de Filistijnen als een soort trofee wordt tentoongesteld, geeft God hem nog eenmaal kracht: Simson duwt de steunpilaren van het gebouw waarin hij en al die Filistijnen zich bevinden uit elkaar en het gebouw stort in. “(…) en alle aanwezigen, ook de stadsvorsten, werden bedolven. Zo maakte Simson bij zijn dood meer slachtoffers dan tijdens zijn hele leven,” zo vertelt de Bijbel.

Bronmateriaal

"TAU Archeologists Find Potential Evidence of Biblical Samson's Existence" - Tau.ac.il
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door de universiteit van Tel Aviv.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd