Eerst hoesten of eerst hoge koorts? Elke virusvariant blijkt er een andere symptoomvolgorde op na te houden

En dat kan ook gevolgen hebben voor de snelheid waarmee een bepaalde variant zich verspreidt.

COVID-19 treft verschillende mensen op verschillende manieren. De symptomen kunnen erg variëren, of in het begin mild zijn. De meestvoorkomende symptomen zijn koorts, hoesten en vermoeidheid. Ook kun je erg kortademig of benauwd worden. Maar welke symptoom doemt eigenlijk vaak als eerste op? Onderzoekers zochten het uit.

Volgorde
Eerder al ontwikkelden onderzoekers een wiskundig model dat de volgorde van COVID-19-symptomen voorspelt. Dit model is gebaseerd op gegevens van de eerste coronauitbraak in China, begin 2020. In de nieuwe studie wilde het onderzoeksteam echter weten of de volgorde van symptomen varieert onder patiënten uit verschillende geografische regio’s of met verschillende persoonskenmerken. Om dat te bepalen, bestudeerden ze de volgorde van symptomen van ruim 370.000 Amerikaanse coronapatiënten die tussen januari en mei 2020 waren gediagnosticeerd.

Verschil
De onderzoekers kwamen tot een verrassende ontdekking. Want de meest waarschijnlijke symptoomvolgorde bleek behoorlijk tussen de Chinese en Amerikaanse coronapatiënten te verschillen. In China kregen de meeste coronapatiënten eerst vaak koorts. Daarna was een hardnekkige hoest een veelgehoorde klacht, gevolgd door misselijkheid en soms zelfs braken. Amerikaanse coronapatiënten kregen daarentegen in veel gevallen juist als eerste te maken met een vervelende kuch. Diarree was een veelgenoemde derde klacht.

Geografische regio… of toch niet?
Een interessante vraag is echter of deze verschillen inderdaad met de geografische ligging te maken hebben, of toch een andere oorzaak hebben. Het team analyseerde aanvullende gegevens uit Brazilië, Hong Kong en Japan. En dat leidt tot een opvallende ontdekking. De verschillende symptoomvolgordes blijken namelijk geen verband te houden met de geografische regio, het weer of persoonlijke kenmerken, maar met verschillende virusvarianten.

D614G-variant
De zogenoemde D614G-variant was in het begin van 2020 dominant in de Verenigde Staten. Zoals gezegd was hoesten aldaar een veelvoorkomend eerste verschijnsel. Toen in Japan de D614G-variant het oorspronkelijke coronavirus verdrong, veranderde hier vervolgens ook de symptoomvolgorde. De onderzoekers veronderstellen dat dit in verband kan worden gebracht met de verhoogde verspreiding van D614G.

Virusvarianten
De bevindingen uit de studie lijken er dus op te wijzen dat elke virusvariant er een andere symptoomvolgorde op nahoudt. Best een verrassend resultaat. “Hoewel er klinische observaties zijn dat symptomen kunnen veranderen, hadden we dit echter niet aan het begin van de pandemie verwacht,” zegt Peter Kuhn in een interview met Scientias.nl. “Dit hebben we namelijk nog niet eerder gezien en gemeten bij andere virusuitbraken.”

Verspreiding
Volgens de onderzoekers kan de ontdekking gevolgen hebben voor de snelheid waarmee een bepaalde virusvariant zich verspreidt. “Als hoge koorts bijvoorbeeld het eerste symptoom is, is de patiënt vrij snel arbeidsongeschikt,” legt Kuhn uit. “De patiënt blijft thuis en kan zo niet meer het virus aan anderen doorgeven. Als echter hoesten, reukverlies of vermoeidheid het eerste symptoom is, kan het langer duren voordat de patiënt door heeft dat hij corona heeft. Vervolgens duurt het ook weer langer voordat hij zich laat testen.” En op die manier kan deze virusvariant zich dus over veel meer mensen verspreiden.

Mutatie
Wat precies de variatie in symptomen van verschillende virusvarianten veroorzaakt? Kuhn moet ons vooralsnog het antwoord schuldig blijven. “Dat is nog niet duidelijk,” zeg hij. “Waarschijnlijk is het gerelateerd aan de mutatie of aan de verandering in het spike-eiwit. Maar het precieze mechanisme moet nog worden opgehelderd.”

Kuhn benadrukt dat het erg belangrijk is om de symptoomvolgorde van opkomende virusvarianten in kaart te brengen. “Onze studie levert het benodigde bewijs dat de symptoomvolgorde verandert en dat we dit nauwkeurig kunnen modelleren,” zegt hij. “De volgende stap is om dat te blijven doen voor nieuwe varianten.”

Bronmateriaal

"Cough or fever first? Study analyzes order of COVID-19 symptoms" - PLOS (via EurekAlert)

Interview met Peter Kuhn

Afbeelding bovenaan dit artikel: Vlada Karpovich via Pexels

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd