Voor het eerst gefossiliseerd hersenweefsel ontdekt van een dinosaurus

Het weefsel – dat in Sussex werd teruggevonden – lijkt een beetje op dat van moderne krokodillen en vogels.

De fossiele resten van de dinosaurus werden al in 2004 teruggevonden. Maar nu pas kunnen wetenschappers met zekerheid zeggen dat het om gefossiliseerd hersenweefsel van een dinosaurus gaat. En dat is een primeur: dergelijk weefsel is nog niet eerder teruggevonden. “De kans dat hersenweefsel bewaard blijft, is enorm klein, dus deze ontdekking is verbazingwekkend,” stelt onderzoeker Alex Liu.

In het water
Waarschijnlijk is het weefsel zo goed bewaard gebleven, omdat het brein van de dinosaurus kort na de dood van de dino in zeer zuur en zuurstofarm water – vergelijkbaar met een moeras – terechtkwam. Hierdoor konden de zachte weefsels tijdig – dat wil zeggen: voor ze vergingen – mineraliseren (verstenen). “We denken dat deze dinosaurus in of nabij een waterlichaam is gestorven en zijn hoofd uiteindelijk deels begraven raakte in het sediment op de bodem,” vertelt onderzoeker David Norman.

Vogels en krokodillen
De onderzoekers hebben niet alleen de hersenvliezen van de dinosaurus kunnen identificeren, maar ook bloedvaten en weefsels die mogelijk tot de hersenschors behoren. De structuur van het brein doet denken aan de hersenen van de moderne afstammelingen van de dinosaurus: vogels en krokodillen.

Groot brein?
De onderzoekers vonden ook aanwijzingen die suggereren dat het gefossiliseerde brein van de dinosaurus direct tegen zijn schedel aandrukte. Dat is opvallend: normaliter is het bij reptielen zo dat het brein ongeveer de helft van de ruimte die in de schedel voorhanden is, opvult. De gefossiliseerde schedel lijkt dan ook te suggereren dat sommige dinosaurussen grote hersenen hadden die een groot deel van hun schedel vulden. Maar het is nog te vroeg om te gaan speculeren over super-intelligente dino’s, zo waarschuwen de onderzoekers. Zo kan niet worden uitgesloten dat de schedel pas na het overlijden van de dino op de hersenen is gaan drukken, bijvoorbeeld toen deze begraven raakte in het sediment of tijdens het vergaan van het lichaam. “Omdat we de hersenkwabben niet kunnen zien, kunnen we niet met zekerheid zeggen hoe groot het brein van deze dinosaurus was,” stelt Norman. “Natuurlijk is het zeker mogelijk dat dinosaurussen grotere hersenen hadden dan gedacht, maar we kunnen die conclusie niet op basis van dit ene exemplaar trekken.”

Het is niet duidelijk tot welke soort de dinosaurus die dit goedbewaarde brein achterliet, toebehoort. Het is zeer waarschijnlijk een familielid van Iguanodon, een grote plantenetende dinosaurus die ongeveer 133 miljoen jaar geleden leefde.

Bronmateriaal

"Fossilised dinosaur brain tissue identified for the first time" - University of Cambridge
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Jamie Hiscocks.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd