‘Voor het eerst in decennia een nieuwe vlindersoort ontdekt op Alaska’

Het gaat mogelijk om een hybride soort en kan wel eens de enige endemische vlindersoort zijn die Alaska rijk is.

De laatste keer dat er een nieuwe vlindersoort werd ontdekt op Alaska is alweer 28 jaar geleden. En nu denken onderzoekers een nieuwe vlindersoort ontdekt te hebben die zich in het heftige klimaat van Alaska weet te redden.

Hybride
Wetenschappers vermoeden dat het om een ‘hybride’ gaat. De vlindersoort zou het resultaat zijn van een kruising tussen twee aan elkaar verwante soorten – Oeneis chryxus en O. bore – die elk zodanig zijn geëvolueerd dat ze het koude klimaat aan kunnen. De kruising van die twee soorten heeft mogelijk al voor de laatste ijstijd plaatsgevonden.

Endemisch

Mogelijk komt de vermoedelijke hybride van nature uitsluitend voor op Alaska. Nader onderzoek zal dat moeten uitwijzen. Andere soorten uit de groep vlinders waartoe deze vlinder behoort, zijn ook te vinden in Rusland en Siberië. Ze hebben zich helemaal aangepast aan een leven in kou. Zo produceren hun lijfjes onder meer een antivries.

Beringlandbrug
Tijdens de laatste ijstijd was er een gebied op Alaska dat niet met ijs bedekt was. Dat gebied wordt Beringië genoemd en omvat onder meer de Beringlandbrug, een landbrug die het hedendaagse Alaska met Azië verbond. Aangenomen wordt dat tal van soorten tijdens de laatste ijstijd hun toevlucht zochten tot dit ijsvrije gebied. Na de ijstijd verplaatsten ze zich vanuit dit gebied naar het oosten of zuiden. De ontdekking van deze hybride vlindersoort kan die theorie wel eens onderschrijven.
De nieuwe vlindersoort leeft in een gebied dat tijdens de laatste ijstijd niet met ijs bedekt was. Onderzoek suggereert dat ergens in het verleden O. chryxus en O. bore met elkaar paarden. Daar kwam een hybride soort uit voort. Tijdens het koudste deel van de laatste ijstijd bleven O. bore en de hybride in Beringië, terwijl O. chryxus zich verplaatste naar het zuiden, de Rocky Mountains in. Het zou betekenen dat alledrie de soorten voor de laatste ijstijd in Beringië te vinden waren.

De onderzoekers hopen dat de vlinder ze ook meer kan vertellen over de ontwikkelingen die Alaska momenteel doormaakt. Vlinders reageren snel op klimaatverandering. Als de vlinder opeens verdwijnt uit het gebied waarin deze van nature leeft, kan dat een signaal zijn dat klimaatverandering het gebied aan het veranderen is. “Dit is een gebied waar de permafrost al aan het smelten is en het klimaat aan het veranderen is,” stelt onderzoeker Andrew Warren. Nader onderzoek – onder meer naar het genoom van de vlinder – zal aan moeten tonen of het werkelijk een hybride is en hoe de genetische geschiedenis van deze vlinder in elkaar steekt.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd