Eerder resistent door te weinig antibiotica

Onderzoek toont aan dat bacteriën veel sneller resistent worden als ze heel zuinig met antibiotica worden behandeld.

De onderzoekers namen een aantal bacteriën en behandelden ze met antibiotica. De hoeveelheid antibiotica was echter beperkt: de onderzoekers gebruikten te weinig om de bacterie af te remmen.

Mutatie
Na verloop van tijd moesten de onderzoekers echter steeds meer antibiotica gaan gebruiken om de bacteriën af te remmen. De bacteriën waren niet gemuteerd, maar ze raakten wel gewend aan de antibiotica. Wanneer de onderzoekers de bacteriën met steeds ietsje meer antibiotica gingen behandelen, werden deze na verloop van tijd wel echt voorgoed resistent. Dat wijst erop dat er een mutatie heeft plaatsgevonden.

WIST U DAT…

Sneller
De onderzoekers moeten concluderen dat het toedienen van kleine beetjes antibiotica sneller tot resistentie leidt dan grote hoeveelheden. Als een bacterie met grote hoeveelheden wordt behandeld, is de kans groter dat deze doodgaat. En dan kunnen de bacteriën geen schade meer aanrichten en ook niet resistent worden. Met kleine beetjes antibiotica bieden we bacteriën de kans om eerst aan de antibiotica te wennen en vervolgens resistent te worden.

Het onderzoek kan van groot belang zijn nu steeds meer bacteriën resistent worden. Er gaan stemmen op om zuiniger om te gaan met antibiotica, maar dat is wellicht geen oplossing, zo blijkt.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd