Eenzame gletsjer levert flinke bijdrage aan zeespiegelstijging

gletsjer

Nieuw onderzoek wijst erop dat Groenlandse eenzame gletsjers – gletsjers die niet of nauwelijks met de enorme Groenlandse ijskap in verbinding staan – een veel grotere bijdrage leveren aan de zeepsiegelstijging dan gedacht.

Dat schrijven onderzoekers in het blad Geophysical Research Letters. Hoewel de eenzame gletsjers – die zich dus (vrijwel) onafhankelijk van de Groenlandse ijskap gedragen – slechts vijf tot zeven procent van de totale ijskap op Groenland uitmaken, leveren ze een enorme bijdrage aan de zeespiegelstijging. Ze zouden verantwoordelijk zijn voor tot wel twintig procent van de zeespiegelstijging die het resultaat is van smeltprocessen in deze regio.

Lasers
De onderzoekers gebruikten lasers om de dikte van de eenzame gletsjers en de Groenlandse ijskap te bepalen. Ook konden ze achterhalen hoe die dikte veranderde. Ze ontdekten zo dat de gletsjers die geen of een zwakke verbinding met de ijskap hadden tussen 2003 en 2008 met ongeveer 30 gigaton water een flinke bijdrage leverden aan de zeespiegelstijging. Wanneer de onderzoekers ook de gletsjers die wel met de ijskap verbonden waren, maar nog steeds op een andere manier dan de ijskap stroomden, hierbij optelden, ging het zelfs om 50 gigaton per jaar.

WIST U DAT…

…Groenlandse gletsjers regelmatig enorme ijsblokken loslaten?

Belangrijk
Het onderzoek is belangrijk, zo onderstreept onderzoeker Tobias Bolch. “Het smeltende ijs op Groenland staat bekend als één van de belangrijkste bronnen van de wereldwijde zeespiegelstijging. Afgezien van de enorme ijskap zijn er nog duizenden perifere gletsjers die niet met de ijskap in verband staan of ervan gescheiden kunnen worden door het bestaan van ijsscheidingen (grenslijnen tussen twee stroomgebieden van gletsjers of ijskappen, red.). Het oppervlak van deze gletsjers is zo’n vijftig keer groter dan de ijskap op de Europese Alpen. Het is dan ook belangrijk om zowel de ijskap als deze lokale gletsjers te bestuderen.”

De eenzame gletsjers blijken ook 2,5 keer meer ijs te verliezen dan de Groenlandse ijskap. Zo’n vijftien tot twintig procent van de zeespiegelstijging kan op rekening van deze gletsjers worden geschreven. “De overige 80 tot 85 procent is afkomstig van de ijskap,” stelt Bolch. “Het nieuwe percentage voor de lokale gletsjers is hoger dan verwacht. Het betekent dat de lokale gletsjers sneller op klimaatverandering reageren. En die informatie kan ons helpen om de bijdrage die Groenlands ijs aan de zeespiegelstijging levert, beter te voorspellen.”

Bronmateriaal

"Grönlands lokale Gletscher lassen den Meeresspiegel ansteigen" - Uzh.ch
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door xx (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd