Een vreemde groeten heeft een opmerkelijk effect

Uit een recent onderzoek blijkt dat het groeten van een vreemde erg kan helpen om je een gelukkiger gevoel te geven. Alhoewel uit eerder onderzoek al wel bleek dat conversaties met vreemden eenzelfde effect kunnen hebben, blijkt nu dus dat je niet eens zo ver hoeft te gaan: een simpele groet doet je al goed.

Onlangs heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) benadrukt dat eenzaamheid wereldwijd als een ernstig gezondheidsrisico kan worden beschouwd. En niet zomaar één: ze vergelijken het met het schadelijke effect van het dagelijks roken van 15 sigaretten. Met name veel mensen in westerse, moderne samenlevingen blijken eenzaam. En dat terwijl de oplossing volgens een nieuwe studie in sommige gevallen heel simpel kan zijn.

Gezondheidsrisico
In de huidige tijd zijn we vaak op onszelf gericht. We praten niet zo vaak met vreemden, maar vooral met bekenden. Toch maakt deze afstandelijkheid mensen minder gelukkig dan vroeger, toen mensen juist makkelijker met onbekenden in gesprek gingen. “Het tekort aan sociale connecties met anderen is een belangrijk gezondheidsrisico,” vertelt onderzoeker Esra Aşçıgil in gesprek met Scientias.nl. “Uit eerder onderzoek is al gebleken dat eenzaamheid niet alleen slecht is voor het levensgeluk, maar ook heel schadelijk kan zijn voor je fysieke gezondheid. Het is dan ook belangrijk om het verband te bestuderen dat bestaat tussen minimale sociale interacties en een lage levensvoldoening.”

Studie
Voor deze studie hebben de onderzoekers vragenlijsten verstuurd naar mensen in zowel Turkije als het Verenigd Koninkrijk. Ze informeerden naar recente korte ontmoetingen of zelfs gesprekken met vreemden. Daarnaast vroegen ze elke deelnemer om hun persoonlijke niveau van levensvreugde of algemeen geluk te beoordelen. In de eerste fase ontvingen de onderzoekers 3.266 reacties, en in de tweede fase waren dat er 60.141.

Vreemden
Het onderzoeksteam merkte een opvallend patroon op: de mensen die aangaven kortstondige interacties of gesprekken met vreemden te hebben, waren over het algemeen gelukkiger dan degenen die gesprekken met vreemden meden. “De belangrijkste conclusie is dat het groeten van vreemden een makkelijke manier kan zijn om je gelukkiger te voelen,” stelt Aşçıgil.

Groeten en bedanken
Overigens zijn deze bevindingen niet heel verrassend. “Eerdere onderzoeken hebben ook al laten zien dat praten met vreemden het gevoel van welzijn kan vergroten,” aldus Aşçıgil. “We hebben deze resultaten nu herhaald, en het bevestigde dat praten met vreemden echt goed is voor ons welzijn. In dit onderzoek gingen we zelfs nog een stapje verder en keken we ook naar het effect van simpelweg ‘hallo’ zeggen en mensen bedanken die we niet goed kennen. En we ontdekten dat zelfs deze kleine gebaren ons gelukkiger kunnen maken. Dit betekent dat de gunstige effecten van contact met onbekenden niet alleen voortkomen uit gesprekken, maar ook uit eenvoudig begroeten en bedanken.”

Kip-ei-probleem
Echter rest er nog wel de vraag of meer contact met vreemden nu leidt tot meer levensgeluk, of dat meer levensgeluk ervoor zorgt dat je meer contact met anderen opzoekt. “Het zou allebei kunnen zijn”, speculeert Aşçıgil. “Mensen die al tevreden zijn met hun leven, praten wellicht vaker met vreemden, en degenen die meer met vreemden omgaan, kunnen juist tevredener worden met hun leven. We hebben in ons onderzoek wel rekening gehouden met dit kip-ei probleem door onze statistische modellen zo op te zetten dat we dit probleem konden ontwijken. En we vonden bewijs dat praten met vreemden resulteerde in een hogere levensvoldoening.”

Waarom?
Een andere prangende vraag is waarom het simpelweg groeten van vreemden leidt tot meer levensgeluk. “Mogelijk kan een sterker gevoel van verbondenheid het ontdekte verband tussen interacties met vreemden en meer levensvoldoening verklaren,” suggereert Aşçıgil. “Het ervaren van verbondenheid is iets wat wordt gezien als een essentiële menselijke behoefte. Het betekent dat je het gevoel hebt geaccepteerd en gewaardeerd te worden door anderen. Interacties met vreemden kunnen bijdragen aan dit gevoel van verbondenheid, wat vervolgens kan leiden tot een verhoogde tevredenheid met het leven.”

Hallo zeggen
De studie toont aan dat het dus helemaal niet moeilijk hoeft te zijn om je minder eenzaam en gelukkiger te voelen. Daar hoef je ook echt niet hele gesprekken met een vreemde voor aan te knopen, zoals eerdere studies suggereerden. Dat is namelijk iets dat niet voor iedereen even gemakkelijk is. “Mensen zijn vaak bang dat de persoon met wie ze praten hen niet aardig zal vinden of dat het gesprek ongemakkelijk zal zijn,” vertelt Aşçıgil. “Ook weten ze soms niet wat ze moeten zeggen. Maar nu hebben we ontdekt dat gewoon ‘hallo’ of ‘bedankt’ zeggen onze levensvoldoening al kan vergroten. Dit is belangrijk, omdat iedereen dit makkelijk kan doen.”

Alhoewel onze hechte relaties bijzonder belangrijk zijn voor het levensgeluk, loont het dus toch om een stapje verder te gaan dan alleen de mensen die je kent. De volgende keer dat jij je een beetje triest voelt, kan het dus erg helpen om juíst het contact met vreemden op te zoeken. En omdat een interactie altijd tussen minimaal twee mensen plaatsvindt, maak je dus gegarandeerd ook tegelijkertijd iemand anders iets blijer.

Bronmateriaal

"Study suggests greeting strangers can boost happiness levels" - Medical Xpress
Interview met Esra Aşçıgil
Afbeelding bovenaan dit artikel: PR Image Factory (via Canva Pro)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd