Een vijfde van alle plantensoorten op uitsterven

Wetenschappers hebben duizenden plantensoorten bestudeerd en concluderen dat ongeveer 22 procent van alle plantensoorten op aarde op korte termijn dreigt uit te sterven. Over nog eens zo’n 33 procent is te weinig bekend om met een duidelijke prognose te komen. Een verontrustende conclusie, want planten spelen een belangrijke rol.

Naar schatting zijn er zo’n 380.000 verschillende plantensoorten. Veel daarvan zijn de afgelopen tijd hun leefgebied kwijtgeraakt of dreigen dat op korte termijn nog te moeten meemaken. Met name de planten in de tropische regenwouden hebben het moeilijk.

Compleet
Voorafgaande onderzoeken richtten zich op de meest bedreigde plantensoorten of specifieke regio’s. Dit onderzoek onderscheidt zich daarvan. Planten zijn onder te verdelen in vijf hoofdgroepen. De onderzoekers bestudeerden soorten uit al deze groepen en menen dat hun onderzoek dan ook een stuk betrouwbaarder en completer is.

Basis
De resultaten zijn verontrustend. “We kunnen niet stil blijven zitten en plantensoorten laten verdwijnen,” meent professor Stephen Hopper. “Planten zijn de basis van al het leven op aarde. Ze voorzien ons van schone lucht, schoon water, voedsel en brandstof. Elke keer dat we ademhalen, werken we met planten samen. We zijn afhankelijk van ze.”

WIST U DAT…

…er om deze reden ook een Doomsday-kluis is ingericht? In deze kluis op Spitsbergen liggen meer dan een half miljoen zaden opgeslagen voor als de situatie echt uit de hand loopt.

Medicijnen
Ook zijn onderzoekers bang dat planten verdwijnen voordat ze goed en wel ontdekt en bestudeerd zijn. Planten hebben veel potentie. Niet alleen als voedsel of brandstof, maar ook als medicijn. Als ze verdwijnen voordat wetenschappers ze vastleggen, kan daarmee een belangrijke medische doorbraak worden gemist.

Een andere zorg is onze afhankelijkheid van planten. Volgens de onderzoekers komt zo’n tachtig procent van alle calorieën die wereldwijd genuttigd worden van slechts twaalf verschillende plantensoorten. Wanneer deze planten om wat voor reden dan ook niet meer groeien, ontstaat er een groot probleem.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd