Een slaapkop? Het zit (deels) in de genen!

Nieuw onderzoek wijst erop dat de hoeveelheid slaap die mensen nodig hebben in ieder geval deels genetisch bepaald is.

De onderzoekers baseren hun conclusies op een onderzoek onder meer dan 4000 mensen uit diverse Europese landen. De proefpersonen vulden vragenlijsten in over onder meer hun slaapgedrag. Daarnaast brachten de onderzoekers het genetisch materiaal van de proefpersonen in kaart.

Verband
Vervolgens werden de vragenlijsten en de genen naast elkaar gelegd om te kijken of er een verband te bespeuren viel. En de onderzoekers vonden inderdaad een verband. Mensen die twee kopieën van een variant van het gen ABCC9 hadden, sliepen in ideale omstandigheden (dat wil zeggen: zonder dat ze gestoord werden) korter dan mensen met twee kopieën van een andere variant van het gen ABCC9.

WIST U DAT?

…onrustig slapen slecht is voor het geheugen?

Fruitvlieg
En niet alleen bij mensen blijkt het gen ABCC9 invloed uit te oefenen op de slaap. Ook bij fruitvliegen speelt het gen een rol. Dat wijst erop dat de slaapduur mogelijk in tal van soorten op dezelfde manier geregeld wordt.

Het gen ABCC9 blijkt ook een rol te spelen bij het vaststellen van het energieniveau in lichaamscellen, zo schrijven de onderzoekers in het blad Molecular Psychiatry. Ze benadrukken dat het gen niet de enige verklaring is voor de slaap die we nodig hebben. Ook onder meer de leeftijd en het geslacht spelen een rol.

Bronmateriaal

"The ABCC9 of sleep" - EN.UNI.Muenchen.de
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Summer (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd