Een recessie is goed nieuws voor het milieu

luchtvervuiling

Tussen 2007 en 2013 daalde de uitstoot van vervuilende stoffen in de Verenigde Staten met elf procent. De oorzaak? De grote recessie!

Onderzoekers Kuishuang Feng, Steven J. Davis, Laixiang Sun en Klaus Hubacek vertellen in een paper in Nature Communications dat zij naar zes factoren hebben gekeken om de daling te verklaren. Deze factoren zijn o.a. bevolkingsgroei, veranderingen in consumentengedrag en veranderingen in het gebruik van fossiele brandstoffen om elektriciteit te genereren.

Wat blijkt: voor 2007 werd luchtvervuiling aangedreven door economische groei. Van 1997 tot 2007 was de toegenomen consumptie en afname van goederen en diensten verantwoordelijk voor 71% van de stijging van de uitstoot van vervuilende stoffen. Van 2007 tot 2009 daalde de uitstoot met 17%, wat kwam door minder gebruik van kolen en intensiever gebruik van aardgas, windenergie en zonne-energie. De daling is voornamelijk veroorzaakt door de afgenomen consumptie. Een recessie is dus goed nieuws voor het milieu.

Hoewel de Amerikaanse economie van 2009 tot 2013 herstelde en de bevolking groeide, bleven de emissies dalen. De onderzoekers beweren dat dit kwam door een zachte winter in 2012, hoge brandstofprijzen en doordat veel productieprocessen efficiënter zijn geworden. Toch zijn de onderzoekers bang dat de luchtvervuiling op langere termijn weer gaat toenemen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd