Eén op vijf Bangladezen sterft door vergiftiging

De WHO noemt het de grootste massavergiftiging van de geschiedenis: arsenicum in het drinkwater van de Bangladezen. Wetenschappers hebben er na uitgebreid onderzoek nu ook keiharde cijfers aan kunnen verbinden. Zo blijkt 20 procent van alle Bangladezen door arsenicumvergiftiging te sterven.

Het begon allemaal zo’n dertig jaar geleden toen ontwikkelingsorganisaties Bangladesh van 10 miljoen waterputten voorzagen. Ze hoopten zo ziektes die ontstaan door het drinken van vervuild water tegen te gaan. De nieuwe bronnen waren een succes: steeds minder mensen kregen cholera en dysenterie. Maar het water dat door de pompen boven werd gehaald, bevatte wel enorme hoeveelheden arsenicum. Arsenicum komt namelijk van nature veel voor in dit gebied, maar kan vermeden worden door het water van veel dieper op te pompen. De organisaties verzuimden dat, waardoor inmiddels tussen de 33 en 77 miljoen mensen in Bangladesh aan drinkwater met arsenicum zijn blootgesteld.

Impact
Onderzoeker Joseph Graziano besloot te achterhalen hoe groot de werkelijke impact van de arsenicumvergiftiging is en bestudeerde tien jaar lang 12.000 Bangladezen. Ook werden monsters afgenomen in 6000 waterpompen. Daarmee is dit het meest uitgebreide en betrouwbare onderzoek ooit.

Ziek
Graziano concludeert onder meer dat één op de vijf sterfgevallen in Bangladesh door arsenicumvergiftiging is veroorzaakt. Ook bleek arsenicum naast de ‘vertrouwde’ ziektes als huid-, blaas- en longkanker in Bangladesh in veel gevallen tot hartziekten en chronische aandoeningen te leiden. De mensen die aan hogere concentraties arsenicum zijn blootgesteld, hadden een groter kans om aan arsenicumvergiftiging te sterven; onder hen was in 70 procent van alle gevallen arsenicum de boosdoener.

Helpen
Volgens Graziano is Bangladesh niet het enige land dat met arsenicum worstelt. “Arsenicum in grondwater tast 140 miljoen mensen in diverse landen en met name in het zuiden van Azië aan,” vertelt hij. “Er moet een gecoördineerde inspanning worden gedaan om deze miljoenen mensen in veiligheid te brengen. De gedane investeringen zijn niet in overeenstemming met de grootte van het probleem.”

Op dit moment worden diepere waterputten geslagen, maar dat vordert langzaam. Naar schatting kunnen tegenwoordig slechts 100.000 Bangladesen een beroep doen op schoon drinkwater.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd