Een onverwacht berichtje wordt meer gewaardeerd dan je denkt

Ben jij het contact met een oude vriend of vriendin verloren? Onderzoekers bewijzen dat je niet bang hoeft te zijn om weer wat van je te laten horen!

Iedereen verliest in het leven het contact met bepaalde mensen. Denk aan mensen die eens je beste vrienden waren op de middelbare school of een fijne ex-collega die je op kantoor dagelijks bij de koffiemachine zag. Hoewel je het misschien jammer vindt dat je deze persoon nooit meer spreekt, kan het ook ontmoedigend voelen om een berichtje te sturen, waarschijnlijk omdat je je zorgen maakt over hoe een dergelijk gebaar wordt ontvangen. Onderzoekers stellen echter gerust; anderen stellen zo’n berichtje waarschijnlijk meer op prijs dan je denkt.

Verwaterde vriendschappen
Dat het contact met bepaalde mensen vervaagt en vriendschappen verwateren, is helemaal niet zo vreemd. Het hoort ook wel bij het leven. Maar volgens onderzoeker Peggy Liu gebeurt het tegenwoordig wel steeds vaker. “Ik heb het gevoel dat steeds meer mensen het contact met elkaar vanwege de corona-pandemie zijn verloren,” vertelt ze in gesprek met Scientias.nl. “Mensen werden daardoor fysiek van elkaar gescheiden. Bovendien komen we sommige mensen ook niet meer zo vaak tegen als voorheen.” De onderzoekers vroegen zich vervolgens af waarom we vaak aarzelen om een berichtje te sturen, zelfs als we aan iemand denken.

Eerste experiment
Om dat beter te bestuderen, voerde het team met behulp van 5.900 deelnemers meerdere experimenten uit. In één experiment werd de helft van de deelnemers gevraagd zich de laatste keer te herinneren dat ze iemand waarmee het contact verwaterd was, een berichtje hadden gestuurd, gewoon, om even hallo te zeggen. De andere helft werd gevraagd een soortgelijke situatie te herinneren maar dan waarin iemand contact met hén opnam. Vervolgens moest de eerste groep inschatten in hoeverre hun poging om contact te leggen gewaardeerd werd, terwijl aan de tweede groep werd gevraagd zich te herinneren hoe gewaardeerd, dankbaar of blij ze met het ontvangen berichtje waren geweest.

Tweede experiment
In een ander experiment stuurden deelnemers een kort briefje, of een briefje met een klein cadeautje, naar iemand in hun sociale kring met wie ze al een tijdje geen contact meer hadden. Net als bij het vorige experiment werden de deelnemers die het contact waren begonnen gevraagd om te beoordelen in hoeverre ze dachten dat de ontvanger het briefje zou waarderen. Nadat alle briefjes verstuurd waren, vroegen de onderzoekers de ontvangers naar hun daadwerkelijke reactie.

Onderschat
En wat blijkt? Bij alle experimenten onderschatten degenen die een berichtje hadden gestuurd aanzienlijk de mate waarin de ontvangers dit waardeerden. “Mensen zijn sociale wezens en vinden het leuk om in contact met anderen te komen,” zegt Liu. “Er is bovendien veel onderzoek dat aantoont dat het onderhouden van sociale contacten goed is voor onze mentale en fysieke gezondheid. Ondanks het belang en het plezier van sociale connecties, suggereert ons onderzoek echter dat mensen aanzienlijk onderschatten hoe erg anderen het op prijs stellen om benaderd te worden.”

Verrassing
Waarom mensen dit onderschatten? “Eén van de redenen is dat mensen die contact opnemen vaak geen rekening houden met de positieve gevoelens van de verrassing,” legt Liu desgevraagd uit. “We ontdekten dat mensen die de berichtjes ontvingen meer focus legden dan degenen die de communicatie startten op het verrassingselement.” Deze verhoogde focus op verrassing gaat vervolgens gepaard met een hogere waardering, waardoor ontvangers bijna altijd dankbaar en blij waren met een onverwacht berichtje. “Kortom, ik denk dat het ontvangen van dergelijke berichtjes als een positieve verrassing voelt, het voelt goed dat andere mensen aan je denken.”

Hoe groter de verrassing, hoe groter de waardering
Bovendien blijkt uit de bevindingen dat hoe groter de verrassing, hoe groter de waardering. Hoe langer je dus een persoon niet hebt gesproken en deze vervolgens een aardig berichtje stuurt, hoe groter de kans dat deze persoon verrast is en jouw berichtje enorm waardeert.

Mismatch
Wat de studie met name aantoont, is dat er een grote mismatch bestaat. Veel mensen maken zich zorgen om hoe een simpel berichtje ontvangen wordt, terwijl de meeste mensen zo’n gebaar juist erg waarderen. Dat we onderschatten hoe leuk iemand het krijgen van zo’n berichtje vindt, zit overigens diep in ons menszijn verankerd. “Wat ons echt verbaasde, was hoe moeilijk het was om situaties te vinden waarin mensen niet onderschatten hoeveel een berichtje op prijs gesteld wordt,” aldus Liu.

De bevindingen uit de studie zijn een wijze les. Want ben jij ook het contact met een oude vriend of vriendin verloren? Dan hoef je volgens de onderzoekers echt niet bang te zijn om weer wat van je te laten horen. Grote kans dat deze persoon het alleen maar leuk vindt dat jij de moeite neemt om een berichtje te sturen. “Ook ik merk dat ik soms aarzel om contact op te nemen met mensen uit mijn pre-pandemische sociale kring,” zegt Liu. “Als dat gebeurt, denk ik dat het waardevol is om over deze onderzoeksresultaten na te denken. Ik herinner mezelf eraan dat andere mensen misschien ook contact met mij willen opnemen en om dezelfde redenen aarzelen. En dat terwijl ik het zo op prijs zou stellen als ze iets van zich zouden laten horen. Kortom, er is dus echt geen reden om te denken dat andere mensen een berichtje niet op dezelfde manier zouden waarderen als jij.”

Bronmateriaal

"Friends enjoy being reached out to more than we think " - American Psychological Association

Interview met Peggy Liu

Afbeelding bovenaan dit artikel: cottonbro van Pexels (via canva.com)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd