Een online review schrijven? Blijf bij de feiten!

Een informatieve review heeft een positiever effect op het productoordeel van mensen dan een review die alleen uit positieve gevoelsmatige inhoud bestaat. Dit beweert Jacintha de Graaf van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij deed een experiment, waarbij proefpersonen positieve en negatieve online reviews voorgeschoteld kregen. De resultaten zijn opvallend.

Gevoelsmatige inhoud heeft te maken met het uiterlijk van een product of de hipheid ervan. Wanneer een review een informatieve inhoud heeft, dan gaat het over de feiten, zoals de maximumsnelheid van de auto of hoeveel geheugen een mp3-speler heeft.

“Logischerwijs hadden positieve reviews een positiever effect op het productoordeel van de proefpersonen”, vertelt De Graaf. “Maar opvallender was dat dit effect versterkt werd als de reviews een informatieve inhoud hadden. Positieve reviews met een gevoelsmatige inhoud hadden namelijk heel weinig effect.”

Overeenkomsten
De Graaf deelde ook reviews uit van journalisten die qua leeftijd, opleiding en woonplaats sterk overeenkwamen met de proefpersonen. Reviews geschreven door sterk gelijkende personen bleken een grotere invloed te hebben op het oordeel van de proefpersonen.

Prijs
Dankzij het onderzoek van De Graaf weten we nu waarom sommige online reviews een grotere economische impact hebben dan andere reviews. De onderzoekster won de Customer Media Scriptie Award voor haar onderzoek, omdat ze volgens de jury kwalitatief hoogstaand onderzoek combineerde met een relevant onderwerp.

Bronmateriaal

Vrije Universiteit Amsterdam

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd