Een nieuwe aggregatietoestand van materie ontdekt

De aggregatietoestand van een stof is de staat waarin een stof zich bevindt. De drie bekendste aggregatietoestanden zijn vast, vloeibaar en gas. Maar wist u dat er soms nieuwe aggregatietoestanden worden ontdekt?

Anno 2011 kennen we al aggregatietoestanden als plasma (geïoniseerde deeltjes), vloeibaar kristal (LCD, oftewel de staat tussen vloeibaar en vast), Bose-Einsteincondensaat, tripelpunt en quark-gluonplasma (puur theoretisch, dus niet bevestigd).

Maar wetenschappers beweren nog een aggregatietoestand te hebben ontdekt. Zoals u weet zijn onderzoekers bezig om steeds betere supergeleiders te ontwikkelen. Dit zijn materialen die energie geleiden zonder energie te gebruiken. Tegenwoordig richten onderzoekers zich op zogenoemde ‘warme’ supergeleiders. Een nadeel van traditionele supergeleiders is dat ze gekoeld moeten worden (wat weer energie kost). Een supergeleider op kamertemperatuur hoeft niet afgekoeld of opgewarmd te worden en is dus de perfecte oplossing om energie te geleiden.

Pseudogat
Opvallend is dat warme supergeleiders een pseudogat hebben. Tijdens zo’n pseudogat veranderen elektronen voordat ze een supergeleidende staat bereiken. Wetenschappers van het SLAC National Accelator laboratorium en de Stanford universiteit hebben elektronen gevolgd en beweren dat de pseudogat-fase een nieuwe aggregatietoestand is, die ervoor zorgt dat elektronen zich opnieuw herschikken.

Stapje hoger
Hoewel er nog veel onduidelijk is over de nieuwe toestand van materie, beweren wetenschappers dat de nieuwe vondst belangrijk is als het gaat om de ontwikkeling van warme supergeleiders. Hoe meer onderzoekers weten over de toestand van materie in supergeleiders, hoe eerder zij nog warmere supergeleiders kunnen ontwikkelen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd