Een gemengd huwelijk: wat vindt de familie hiervan?

Hoe hechter de familiebanden zijn, hoe groter de weerstand tegen een gemengd huwelijk. Dit blijkt uit een onderzoek van Willem Huijnk van de Universiteit Utrecht, waar ruim 8.000 autochtone Nederlanders en 1.400 migranten aan meewerkten. Huijnk: “Familieleden (met hechte familiebanden, red.) zijn geneigd om ‘vreemdelingen’ buiten de familie te houden.” Dit geldt voor zowel de autochtone als de allochtone Nederlander.

De sterkste weerstand van de autochtone Nederlander is tegen een interetnisch huwelijk met een Marokkaanse Nederlander. De minste weerstand bestaat tegenover een interetnisch huwelijk met een Surinaamse Nederlander. Andersom gaat dit net zo op: Antilliaanse en Surinaams Nederlanders staan veel welwillender tegenover een gemengd huwelijk dan Turkse en Marokkaanse Nederlanders.

WIST U DAT…

Het proefschrift van Huijnk gaat verder dan de weerstand van familieleden. Hij onderzocht ook welke factoren bijdragen aan de sociaal-culturele integratie van migranten. Dit blijken er twee te zijn. Ten eerste is taalvaardigheid belangrijk, oftewel het spreken van de Nederlandse taal. Migranten uit families waar meer Nederlands wordt gesproken hebben een positievere houding ten aanzien van sociaal-culturele aanpassing. Ten tweede is de jeugd belangrijk. Migranten die tijdens hun jeugd een warme, ondersteunden band hadden met hun ouders staan meer open voor sociaal-culturele aanpassing. “Ouderlijke warmte en affectie kunnen de ontwikkeling van gevoelens van veiligheid, zelfverzekerdheid en algemeen vertrouwen stimuleren. Deze gevoelens kunnen een naar binnen gekeerde, gesloten oriëntatie beperken, en de aanpassing aan een nieuwe en onbekende omgeving bevorderen.”

Opvallend genoeg heeft de hoeveelheid contact met het thuisland of met familieleden in Nederland weinig te maken met de sociaal-culturele aanpassing van migranten. Dit is een belangrijke bevinding, zo stelt Huijnk in het persbericht, omdat in het publieke debat vaak wordt verondersteld dat familierelaties, met name die in het land van herkomst, een obstakel vormen voor de integratie van migranten. Dit is dus niet zo.

Bronmateriaal

Persbericht Universiteit Utrecht

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd