De depressie van iemand uit uw omgeving kan besmettelijk zijn

sip

Heeft u iemand in uw directe omgeving die kampt met depressieve gevoelens? Verbergen van die negatieve gevoelens lukt diegene waarschijnlijk niet. Om depressief van te worden! Precies, de symptomen kunnen u ook te pakken nemen!

Iemand is gevoeliger voor een depressie door zijn manier van denken. Deze denkwijze is hetgeen dat aanstekelijk kan werken. Zo kunt u door iemand uit uw omgeving met een depressie zes maanden later ineens last hebben van dezelfde symptomen. Psychologiewetenschappers aan de University of Notre Dame schrijven dit in het blad Clinical Psychological Science.

Cognitieve kwetsbaarheid
Bekend is dat mensen die negatief reageren op stressvolle gebeurtenissen, door bijvoorbeeld te denken dat een onveranderlijke situatie ontstaan is door hun eigen gebrek aan kunnen, gevoeliger zijn voor een depressie. Deze ‘cognitieve kwetsbaarheid’ is zo’n groot risico voor een depressie dat het kan voorspellen welke mensen hier last van krijgen, ook al zijn deze nog nooit depressief geweest. Eerder onderzoek wees erop dat deze mate van kwetsbaarheid wanneer mensen volwassen worden, vast komt te staan en ook niet meer verandert. Onderzoekers Gerald Haeffel and Jennifer Hames vermoedden echter dat deze mate van kwetsbaarheid misschien toch smeedbaar is onder bepaalde omstandigheden. “Cognitieve kwetsbaarheid heeft de potentie toe- en af te nemen in verloop van tijd, afhankelijk van de maatschappelijke context,” zeggen zij. Het is dus meer plastisch dan onveranderlijk en het kan in negatieve en positieve zin veranderen. Wanneer dit kan? Juist op die momenten dat uw leven duidelijk verandert en uw sociale omgeving hierdoor in beweging is. Wanneer u op zo’n moment in contact komt met negativisme uit uw omgeving, kan het gemakkelijk overslaan op u.

Huisgenoten
Voor het onderzoek deden 103 eerstejaars studenten mee die intern een kamer deelden met een willekeurige andere eerstejaars. Binnen één maand na aankomst op de campus, vulden de kamergenoten een online vragenlijst in die de cognitieve kwetsbaarheid en depressieve symptomen mat. Drie en zes maanden later gebeurde hetzelfde en gaven ze ook aan hoeveel stressvolle gebeurtenissen zij ondervonden op die momenten. De eerstejaars die in een kamer terecht kwamen bij iemand met hoge niveaus van cognitieve kwetsbaarheid namen waarschijnlijk de denkstijl over van hun huisgenoot en ontwikkelden zelf ook hogere niveaus van cognitieve kwetsbaarheid. Het werkte ook andersom: degenen die de kamer deelden met iemand die lage niveaus had, kregen een afname van cognitieve kwetsbaarheid. Deze ‘besmettelijkheid’ was op beide meetmomenten (na drie en zes maanden) duidelijk te zien.

Wat zegt dit over depressief worden? De huisgenoten die na drie maanden cognitief kwetsbaarder waren, hadden na zes maanden dubbel zo veel depressieve klachten dan de huisgenoten die geen toename van kwetsbaarheid hadden. Dat depressies of in ieder geval de kwetsbaarheid voor depressies aanstekelijk werkt, is hiermee wel te stellen. Wellicht kan de vinding helpen om depressieve klachten te behandelen. Al blijft het natuurlijk lastig om juist dat positieve effect eruit te halen zonder dat de depressieve klachten aanstekelijk werken op de niet-depressieve persoon. Maar dat het vast staat hoe iemand reageert tijdens levensveranderende gebeurtenissen, klopt niet helemaal. De omgeving is duidelijk van grote invloed hierop.

Bronmateriaal

" Risk Factor for Depression Can Be ‘Contagious’" – Associationg for Psychological Science.
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Neil Williams (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd