Echolocatie geeft blind brein ‘visuele prikkels’

blindenstok

Het deel van het brein waarmee wij visuele prikkels verwerken, kan door blinde mensen gebruikt worden om zich met behulp van echolocatie een beeld te vormen van de grootte, vorm en locatie van objecten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek.

Het is heel opvallend dat een deel van het brein dat normaal gesproken gebruikt wordt om visuele prikkels te verwerken door blinde mensen gebruikt kan worden om informatie die door echolocatie wordt verkregen, te verwerken. “Dit onderzoek laat zien hoe flexibel het menselijk brein werkelijk is,” stelt onderzoeker Mel Goodale.

Onderzoek
Goodale en zijn collega’s bestudeerden het brein van de blinde Daniel Kish terwijl deze luisterde naar opnames van geluidjes die hij uitstootte en echo’s die hij zo genereerde. Kish kan zeer goed met echolocatie overweg. Hij kan met behulp van echolocatie niet alleen de locatie van een object, maar ook de vorm, grootte en zelfs het materiaal waarvan het gemaakt is, vaststellen.

WIST U DAT…

…wetenschappers een blinde vrouw onlangs een bionisch oog gaven waardoor ze weer kan zien?

Resultaten
Terwijl Kish naar de geluidjes en echo’s luisterde om de vorm van objecten te achterhalen, werd een specifiek deel van zijn brein actief. Het gaat om het deel dat mensen die kunnen zien, gebruiken om visuele aanwijzingen te verwerken, zo stellen de onderzoekers in het blad Neuropsychologia. Het onderzoek wijst erop dat blinde mensen voor het vaststellen van de vorm van objecten gebruik kunnen maken van een deel van de hersenen dat hier zeer geschikt voor is, maar dat voor het vaststellen van vormen normaal gesproken visuele prikkels gebruikt.

Overigens is dit waarschijnlijk niet voor alle blinde mensen weggelegd. Kish leerde zichzelf op jonge leeftijd al gebruikmaken van echolocatie. Mensen die pas op veel latere leeftijd met echolocatie aan de gang gingen, bleken bij het vaststellen van de vorm van objecten lang niet zoveel activiteit in het ‘visuele’ deel van het brein te vertonen.

Bronmateriaal

"Blind brain receives "visual" cues for identifying object shape" - UWO.ca
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Ryxhd123 (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd