Ebola oplopen en het niet eens merken: het kan!

Onderzoek wijst uit dat sommige mensen in Sierra Leone geïnfecteerd waren met het ebolavirus, maar geen symptomen hadden.

Dat schrijven onderzoekers in het blad PLOS Neglected Tropical Diseases. Het bevestigt eerdere vermoedens die stellen dat het ebolavirus niet iedereen even ziek maakt. En dat mensen zelfs geïnfecteerd kunnen raken zonder dat ze ziek worden.

De epidemie
Tevens suggereert het onderzoek dat de ebola-epidemie veel grootschaliger was dan gedacht.”Het betekent dat een significant deel van de besmettingen tijdens de uitbraak wellicht onopgemerkt is gebleven,” legt onderzoeker Gene Richardson uit. “Dat laat zien dat er veel meer besmettingen van mens op mens waren dan we dachten.”

Meer weten?

Meer weten over de ebola-uitbraak en hoe waarschijnlijk het is dat deze zich herhaalt? Lees er hier alles over!

Sukudu
De onderzoekers baseren hun conclusies op onderzoek in Sukudu, in Sierra Leone. Het dorp heeft ongeveer 900 inwoners. Bij 34 dorpelingen werd tussen november 2014 en februari 2015 ebola geconstateerd. 28 dorpelingen stierven. De onderzoekers reisden af naar het dorp en verzamelden 187 mannen, vrouwen en kinderen die waarschijnlijk aan ebola waren blootgesteld, maar voor zover we wisten het virus niet hadden opgelopen. Het ging bijvoorbeeld om mensen die deel uitmaakten van hetzelfde huishouden als mensen die het virus wel hadden gehad of een publiek toilet hadden gedeeld met mensen die het virus hadden opgelopen. De onderzoekers gingen na of deze 187 mensen antilichamen tegen het virus bezaten, iets wat erop wees dat ze het virus – zonder dat ze zich ervan bewust waren geweest – hadden opgelopen.

Geen symptomen
Onder de 187 mensen stuitten de onderzoekers op 14 individuen die – zonder dat ze het zelf hadden doorgehad – ebola hadden gehad. Twaalf van deze veertien mensen gaven aan geen symptomen van ebola – zoals koorts, hoofdpijn, spierpijn, overgeven, diarree, ademhalingsproblemen – te hebben gehad. De overige twee individuen konden zich alleen herinneren dat ze in de tijd van de ebola-uitbraak koorts hadden gehad.

Seksueel overdragen
Het onderzoek wijst uit dat het ebola-virus soms helemaal geen symptomen heeft. Onduidelijk is nog of mensen die het virus oplopen, maar geen symptomen vertonen, in staat zijn om het virus over te dragen op anderen. “Zij gaven het niet door op de gebruikelijke manieren: door te braken of door diarree,” stelt Richardson. “Het is onduidelijk of zij het seksueel over kunnen dragen.” Uit onderzoek is namelijk gebleken dat het virus zich maandenlang op kan houden in sperma en overlevenden van het virus zelfs nadat alle symptomen verdwenen zijn het virus nog seksueel kunnen overdragen.

Richardson en collega’s zetten hun studie voort in andere dorpen in Sierra Leone. Ze verwachten daar nog meer mensen te vinden die ebola opliepen, maar geen symptomen hadden. De onderzoekers hopen zo een beter beeld te krijgen van de werkelijke omvang van de epidemie.

Bronmateriaal

Richardson ET, Kelly JD, Barrie MB, Mesman AW, Karku S, Quiwa K, et al. (2016) Minimally Symptomatic Infection in an Ebola ‘Hotspot’: A Cross-Sectional Serosurvey. PLoS Negl Trop Dis 10(11): e0005087. doi:10.1371/journal.pntd.0005087
De afbeelding bovenaan dit artikel is gemaakt door NIAID / Flickr.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd