Duizenden mensen op zoek naar graf van Dzjengis Khan

Meer dan tienduizend mensen zochten de afgelopen periode achter hun pc naar het graf van de beroemde Mongoolse leider Dzjengis Khan. Het leverde 55 ontdekkingen op en wie weet zit de tombe van de grote Khan er wel tussen.

Wereldberoemd is hij: Dzjengis Khan. In de twaalfde en dertiende eeuw schreef hij geschiedenis door de Mongoolse stammen te verenigen en één van de grooste rijken ter wereld te stichten dat zich uitstrekte van de Donau tot China. Hoewel we heel wat van deze grote Dzjengis Khan weten, is bijna 800 jaar na zijn dood nog altijd onbekend waar hij begraven ligt. Volgens legendes is zijn graf te vinden op de steppe in het noordoostelijke deel van Mongolië. Al ten tijde van de begrafenis zou er alles aan gedaan zijn om de locatie van het graf geheim te houden: zo vertellen legendes dat paarden zodra Dzjengis Khan begraven was, over het graf liepen om alle sporen ervan uit te wissen. Ook zou een rivier zo zijn omgeleid dat deze voortaan over het graf van de Mongoolse leider liep.

Over Khan

“Dzjengis Khan was één van de meest uitzonderlijke mannen in de geschiedenis, maar zijn leven wordt te vaak afgeschilderd als dat van een bloeddorstige strijder,” vindt onderzoeker Albert Yu-Min Lin. “Maar weinig mensen kennen zijn nalatenschap: hij verenigde de strijdende stammen van Mongolië, introduceerde het oosten aan het westen zodat verkenningstochten zoals die van Marco Polo mogelijk werden en hij probeerde een centrale wereldmunt te creëren, introduceerde het schrift bij de Mongoolse mensen en smeedde bruggen die we als het gaat om internationale betrekkingen nog altijd gebruiken.”

Zoektocht
Maar zelfs 800 jaar na de dood van Dzjengis Khan kunnen onderzoekers zich er niet bij neerleggen dat het graf van de Khan nog altijd niet gevonden is. Vandaar dat ze onlangs een nieuwe zoektocht zijn gestart. En daarbij gebruikten ze niet alleen moderne technieken (satellietbeelden), maar ook het grote publiek.

Crowdsourcing
Meer dan 10.000 mensen namen middels een crowdsourcing-project aan de zoektocht deel. Samen speurden ze satellietbeelden die een 6000 vierkante kilometer besloegen, af op zoek naar de tombe van Khan. Samen besteedden de mensen 30.000 uur (3,4 jaar) aan de zoektocht naar wat de onderzoekers ‘een naald in een hooiberg waarvan we niet weten hoe deze eruit ziet’ noemen.

Resultaat
Het onderzoek leverde 55 ‘archeologische anomalieën op, zo schrijven de onderzoekers in het blad PLoS ONE. De vondsten variëren van ontdekkingen die stammen uit de bronstijd tot de tijd waarin het Mongoolse rijk hoogtij vierde.

Hoewel de onderzoekers de tombe van Dzjenghis Khan nog niet gevonden hebben, suggereert het onderzoek dat crowdsourcing een hele geschikte manier is om dergelijke archeologische onderzoeken uit te voeren. Ze wijzen erop dat een archeoloog in zijn eentje heel moeilijk het werk had kunnen verzetten dat deze mensen samen hebben verzet. Volgens de onderzoekers helpen crowdsourcing-activiteiten zoals deze ons om in het onbekende te duiken en het onverwachte te vinden. En wie weet, kunnen we binnenkort melden dat onderzoekers – dankzij het grote publiek – het graf van de beroemde Khan hebben gevonden.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd