Duizenden jaren oud begrafenisritueel ontrafeld

graf

Archeoloog David Fontijn heeft in grafheuvels in de buurt van Oss een tot op heden onbekend prehistorisch begrafenisritueel ontdekt. Nabestaanden van de doden die hier begraven liggen, blijken kostbaarheden en delen van de verbrande doden met zich mee te hebben genomen.

Wist u dat in Nederland grafheuvels te vinden zijn? In de buurt van Oss, ingeklemd tussen snelwegen, ligt een serie grafheuvels van duizenden jaren oud. David Fontijn, archeoloog bij de Universiteit Leiden, deed hier een bijzondere ontdekking. Hij kwam erachter dat veel rouwenden delen van de dode en kostbaarheden meenamen en deze koesterden als een relikwie.

Onderzoek
Door de aanleg van een snelweg werd Fontijn gevraagd onderzoek te doen naar de grafheuvels. In één van deze grafheuvels lagen de resten van een man van ongeveer 25 jaar oud. Hij werd ongeveer 2800 jaar geleden begraven met een bronzen versierd juk van een wagen en een paardentuig uit Midden-Europa. De grafheuvel heeft een diameter van ruim 40 meter en is twee meter hoog. Om meer te weten te komen over de inhoud van de heuvel werd deze in grote blokken verdeeld (zie de foto hierboven), die in hun geheel werden gelicht en vervolgens naar het laboratorium werden gebracht voor nader onderzoek. Door deze methode vonden de wetenschappers onder meer honderden bronzen klemmetjes, onderdeel van het paardentuig. Dankzij dit uitvoerige onderzoek kon Fontijn en zijn team ook nagaan hoe de begrafenis moet zijn uitgevoerd.

Brandstapel
Na een uitvoerig onderzoek kwam Fontijn erachter dat de eigendommen van de overledene werden ontmanteld. Samen met de dode werd alles op een brandstapel gelegd. Na de verbranding verdween een gedeelte van de resten in het graf. De rouwenden namen onderdelen van de dode mee. Op deze manier werd de overledene door de verdeling van de resten een tastbaar stuk geschiedenis, aldus Fontijn.

Het onderzoek toont ook aan dat de Nederlandse elite die zo’n 2800 jaar geleden leefde niet per definitie armer was dan de elite in het buitenland. Historici dachten tot nu toe dat de Nederlandse elite minder rijk was dan hun buitenlandse collega’s. Want bij veel opgravingen in Nederland zijn nooit grote schatten gevonden, zoals elders in Europa. Wat wel veel werd gevonden waren onderdelen van kostbaarheden. Uit het onderzoek van Fontijn en zijn team komt nu dus naar voren dat kostbaarheden bewust werden vernietigd en deels ook werden meegenomen.

Bronmateriaal

"Archeologen ontdekken vernietigend begrafenisritueel" - Leidenuniv.nl
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Faculteit Archeologie UL.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd