‘Duitsers waren kannibalen’

 GESCHIEDENIS  U zou het misschien niet zeggen als u het tegenwoordig vredige Duitse dorpje Herxheim inrijdt, maar volgens antropologen is het toch echt waar. Hier werden vroeger mensen gegeten. De mensen werden eerst geslacht, daarna deels opgegeten en de restanten gingen een groeve in.

De wetenschappers ontdekten dat de mens hier zo’n 7000 jaar geleden op het menu stond. Het kannibalisme zou enkele decennia aan de gang zijn geweest.

Volgens antropoloog Bruno Boulestin hangt het kannibalisme samen met een rituele ceremonie en waren de slachtoffers meestal slaven of gevangenen. Hoewel het vrij lastig is om kannibalisme te bewijzen, is hij toch overtuigd van zijn zaak. Hij vond menselijke botten en zag daar beschadigingen op die wijzen op een slachting vergelijkbaar met die van dieren.

De kwestie heeft al wat stof doen opwaaien. Zo beweren twee andere archeologen: Jörg Orschiedt en Miriam Haidle dat Boulestin er naast zit. Volgens hen werden mensen in Herxheim herbegraven nadat het vlees van hun botten was verwijderd. Ceremoniële herbegravingen zijn voor verschillende oude volken bewezen en zouden ook in Herxheim wel eens zijn voorgekomen.

Boulestin benadrukt dat kannibalisme al eerder is bewezen. Hij denkt daarbij aan de 6000 jaar oude beenderen die in Frankrijk werden gevonden. Maar ook die kwestie wordt door Orschiedt en Haidle als herbegraving van tafel geveegd.

Inmiddels zijn er in en nabij Herxheim overblijfselen gevonden van ongeveer 500 mensen. Bij honderden was er volgens Boulestin sprake van tekenen van slachting. De ribben waren losgemaakt van de rugwervel, tongen uitgesneden en hoofden ontveld.

Of de mensen ook echt werden opgegeten, moet uit nader onderzoek blijken. Zo volgt er nog een chemische analyse van de beenderen waaruit zal blijken of de mensen uit Herxheim of de wijde omgeving komen. Als dat bekend is, kunnen de antropologen ook bepalen of het hier om herbegraving of kannibalisme gaat.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd