Duif leert 128 foto’s in 16 categorieën onder te brengen

duif

Onderschat de duif niet! Nieuw onderzoek toont opnieuw aan dat hij slimmer is dan gedacht. Zo blijken duiven in staat om meer dan honderd foto’s van objecten op te delen in zestien categorieën.

Onderzoekers van de University of Iowa lieten drie duiven 128 zwart-wit foto’s zien die onder te verdelen waren in zestien categorieën (zoals: baby, hond, vis, pen, telefoon, schoen). De duiven kregen de foto te zien en twee pictogrammen. Eén van de pictogrammen stond symbool voor de categorie waartoe de foto behoorde. Wanneer de duif op het juiste pictogram pikte, kreeg hij een beloning.

De duiven leerden om een specifiek pictogram te associëren met honden. Afbeelding: University of Iowa.
De duiven leerden om een specifiek pictogram te associëren met honden. Afbeelding: University of Iowa.
Nieuwe foto’s
Uit het onderzoek blijkt dat de duiven in staat waren om de foto’s te categoriseren. Zo konden ze een foto van een hond aan de categorie ‘hond’ toewijzen. Maar de vogels gingen nog een stap verder dan dat. Wanneer ze foto’s te zien kregen van heel andere soorten honden, leerden ze om ook die aan de juiste categorie toe te wijzen. En dat lukte ze niet alleen voor de categorie ‘hond’, maar voor alle zestien categorieën!

Slimmer dan gedacht
Het onderzoek – waarin de duiven tegelijkertijd met alle zestien categorieën kennismaakte – suggereert volgens de onderzoekers dat er een overeenkomst is tussen de wijze waarop kinderen woorden leren en de wijze waarop duiven de equivalent van woorden leren. Voor onderzoeker Ed Wasserman is het nieuw bewijs dat duiven slimmer zijn dan gedacht en dat we meer van ze kunnen leren dan werd aangenomen. “Er moeten verschillen zijn tussen mensen en dieren en veel van die verschillen kennen we al. Maar er zijn mogelijk meer overeenkomsten. En ons onderzoek naar hoe duiven categoriseren, suggereert dat die overeenkomsten zelfs reiken tot de manier waarop kinderen woorden leren.”

“Kinderen worden geconfronteerd met een immense taak: ze moeten duizenden woorden leren zonder dat ze veel achtergrondkennis hebben om gebruik van te maken,” benadrukt onderzoeker Bob McMurray. “Lang dachten mensen dat alleen mensen zo kunnen leren. Wat dit onderzoek aantoont is dat de mechanismen waarmee kinderen dit probleem oplossen wellicht ook door veel andere soorten worden gebruikt.”

Bronmateriaal

"Pigeon power" - UIowa.edu

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd