Droomverhaal van de aboriginals helpt meteorietkrater te vinden

 GEOLOGIE  Het is een eenvoudig verhaaltje voor het slapengaan en vertelt hoe een ster vlakbij de plaats Puka op aarde valt. Het werd het uitgangspunt voor astrofysicus Duane Hamacher in zijn zoektocht naar een enorme meteorietkrater. En het droomverhaaltje bleek geen bedrog…

De combinatie van het verhaaltje en Google Maps bleek een gouden vondst. Op 130 kilometer ten zuidwesten van Alice Springs vond Hamacher een krater. Het gat heeft een diameter van 280 meter en is zo’n 30 meter diep. Onderzoek wees uit dat de krater naar alle waarschijnlijkheid door een meteorietinslag is gevormd. “Er is geen enkele andere verklaring,” meent Hamacher. “Het kan geen erosie zijn en in deze omgeving is geen vulkaan actief.” Nabij de krater is ook geschokte kwarts aangetroffen. Deze zeldzame kwartskristallen komen alleen voor als een gesteente een enorme schokgolf meemaakt zoals bij een nucleaire bom of een meteorietinslag.

Dat de krater dankzij het droomverhaal van de aboriginals is gevonden, is bijzonder opmerkelijk. De krater is miljoenen jaren oud. En volgens Hamacher is het onmogelijk dat mensen de inslag hebben zien gebeuren. Datzelfde geldt voor een krater nabij Gosse’s Bluff, 170 kilometer ten westen van Alice Springs. Deze is 140 miljoen jaar oud en wordt in een droomverhaal van de aboriginals aangehaald als zijnde een ‘kosmische baby’ die op aarde viel.

Hamacher vermoedt dat de aboriginals de kraters als zodanig hebben leren herkennen door recentere inslagen en vervolgens de oorsprong van Palm Valley en Gosse’s Bluff hiervan hebben afgeleid. Een nabije krater, zo’n zeventig kilometer van Palm Valley verwijderd, is slechts 4000 jaar oud. Toch ontbreekt concreet bewijs voor het vermoeden dat aboriginals een inslag ooit hebben zien gebeuren. Wel weet Hamacher dat de aboriginals aan de Henbury kraters refereren met de woorden ‘chindu china waru chingi yabu’. Vrij vertaald betekent dat ‘zon loop vuur duivel rots’.

De Parks and Wildlife Commission of the Northern Territory merkte al in 2002 in hun managementplan op dat ze zich bewust waren van de mythes die samenhingen met de Henbury kraters, maar beweerden deze niet te kunnen gebruiken omdat ze door de aboriginals als heilig en geheim worden beschouwd. Hamacher sluit niet uit dat het bestuderen van de droomverhalen kan helpen om nieuwe kraters te vinden. Hij hoopt de aboriginaloudsten nog eens over hun verhalen te spreken.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd