‘Drie of vier kopjes koffie per dag is mogelijk goed voor de gezondheid’

Wie met mate koffie drinkt, heeft daar wellicht meer baat bij dan dat het de gezondheid schaadt.

Dat concluderen onderzoekers nadat ze zich nog eens over 200 bestaande onderzoeken bogen. Het bewijs uit die studies wijst er sterk op dat mensen die drie of vier kopjes koffie per dag drinken een kleinere kans hebben op hartziekten en een kleinere kans hebben om vroegtijdig te sterven (in vergelijking met mensen die geen koffie drinken). Ook bleek het drinken van koffie verband te houden met een kleinere kans op bepaalde vormen van kanker, diabetes en dementie.

Drie kopjes
De kans op een vroegtijdige dood bleek het sterkst af te nemen wanneer mensen zich beperkten tot het drinken van drie kopjes koffie. De onderzoekers hebben in hun studie geen bewijs kunnen vinden dat het drinken van meer dan drie kopjes koffie schadelijk is voor de gezondheid, wel is het positieve effect dat het nuttigen van koffie heeft, dan minder uitgesproken.

Cafeïnevrij

Koffie lijkt dus samen te hangen met een kleinere kans op bepaalde aandoeningen en vroegtijdige sterfte. Maar over welke koffie hebben we het dan? Met of zonder cafeïne? De onderzoekers wijzen erop dat er niet zoveel bewijs is voor een verband tussen cafeïnevrije koffie en de genoemde gezondheidsuitkomsten, maar het bewijs dat er is, lijkt erop te wijzen dat cafeïnevrije koffie ongeveer ongeveer op dezelfde manier met sommige van die gezondheidsuitkomsten samenhangt dan koffie met cafeïne.

Zwanger
Op basis van hun studie moeten de onderzoekers concluderen dat het met mate drinken van koffie eerder goed is voor de gezondheid dan slecht. Dat geldt echter niet voor zwangere vrouwen en vrouwen die een verhoogde kans hebben op botbreuken. Zij doen er beter aan om minder dan drie of vier kopjes koffie per dag te drinken.

Het is belangrijk om op te merken dat de onderzoekers alleen een verband hebben gevonden tussen koffie en een kleinere kans op bepaalde aandoeningen en een vroegtijdige dood. Het is dus nog niet bewezen dat koffie ook echt verantwoordelijk is voor de kleinere kans op onder meer hartziekten, bepaalde vormen van keker, diabetes en dementie. Vandaar dat wetenschappers het in dit stadium dan ook zeker niet aanbevelen om vanwege gezondheidsredenen koffie te gaan drinken. Eerst moet er meer onderzoek gedaan worden naar het gevonden verband. Tot die tijd kunnen we op basis van deze studie eigenlijk alleen maar concluderen dat koffie – wanneer het met mate gedronken wordt – in de meeste gevallen prima onderdeel uit kan maken van een gezond dieet.

Bronmateriaal

"Coffee consumption and health: umbrella review of meta-analyses of multiple health outcomes" - British Medical Journal

Afbeelding bovenaan dit artikel: Free-Photos (via Pixabay)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd