Drie enorme valleien ontdekt op Antarctica

De grootste is 350 kilometer lang en 35 kilometer breed!

Onderzoekers ontdekten de valleien toen ze gewapend met een ground-penetrating radar (GPR) over de zuidpool vlogen. Dat daar nog zo’n drie grote valleien op ontdekking wachtten, is goed te verklaren. Meestal worden satellieten ingezet om het aardoppervlak en wat zich daaronder schuilhoudt in kaart te brengen, maar die kunnen vanuit hun baan het gebied nabij de zuidpool niet in beeld brengen.

De drie ontdekte valleien zijn aangeduid met rode lijntjes. Afbeelding: Tom Jordan / BAS
Groot
De drie valleien zijn enorm. Het grootste exemplaar is zo’n 350 kilometer lang en 35 kilometer breed. Als je deze vallei in Nederland zou plaatsen, zou deze van Dokkum naar Maastricht lopen! De andere vallei is zo’n 300 kilometer lang en meer dan 15 kilometer breed. En de laatste vallei is 150 kilometer lang en 30 kilometer breed.

IJskap
De valleien worden bedekt door een enorme ijskap. Onderzoekers willen graag kunnen voorspellen hoe het die ijskap in de toekomst – als de aarde verder opwarmt – vergaat. En dan is het ook goed om te weten wat er onder die ijskap schuilgaat. Wanneer klimaatverandering ervoor zorgt dat de ijskap dunner wordt, kunnen de ontdekte valleien er wel eens voor zorgen dat ijs vanuit het hart van Antarctica versneld naar zee stroomt en dus een bijdrage leveren aan de stijgende zeespiegel.

“De data die wij verzameld hebben, stelt onderzoekers die modellen van de ijskap opstellen in staat om te voorspellen wat er gebeurt als de ijskap dunner wordt,” stelt onderzoeker Kate Winter. “Het betekent dat we kunnen beginnen met het beantwoorden van vragen die we eerder niet konden beantwoorden.” Onderzoeker Fausto Ferraccioli voegt toe: “Onze nieuwe data maakt ook nieuw onderzoek mogelijk naar de geologische processen die de bergen en bekkens lang voor de Antarctische ijskap ontstond, creëerden.”

Bronmateriaal

"" -

Afbeelding bovenaan dit artikel:

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd