Doven lezen woorden én gebaren

  Mensen die gebarentaal gebruiken, zien als ze lezen niet alleen woorden, maar tegelijkertijd ook gebaren. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek.

  De wetenschappers verzamelden negentien dove volwassenen die de gebarentaal vloeiend ‘spraken’. Ook werden er vijftien tweetaligen bijgehaald.

  Experiment
  De proefpersonen kregen zestig woordparen te zien. Soms hingen woorden met elkaar samen (bijvoorbeeld: vogel en eend), maar soms ook helemaal niet. Van de woorden die verband hielden, hadden er veertien ook vergelijkbare gebaren. Dat wil zeggen dat het gebaar voor de twee woorden qua vorm, locatie, beweging of richting van de hand gelijk was. Zestien woordparen hingen niet met elkaar samen, maar hadden wel dezelfde soort gebaren.

  Snel
  Wanneer de dove mensen woordparen tegenkwamen die verband met elkaar hielden en die ook qua gebaar op elkaar leken, reageerden ze veel sneller en accurater dan de controlegroep van tweetaligen. Wanneer de dove mensen woordparen tegenkwamen die verband hielden, maar geen vergelijkbare gebaren hadden, reageerden ze langzamer en minder accuraat.

  Paraat
  Onbewust lijkt een dove die de gebarentaal beheerst dus niet alleen woorden te lezen, maar ook de bijbehorende gebaren op te roepen. Dat bewijst dat mensen die tweetalig zijn ook als ze maar met één taal bezig zijn, de andere toch altijd paraat hebben.

  Het volledige onderzoek is terug te vinden in het blad Cognition.

  Bronmateriaal

  Fout gevonden?

  VanafHier.nl

  Een community van  

  Voor jou geselecteerd