Deze dove Neanderthaler moet mantelzorg hebben gehad

Opnieuw blijken Neanderthalers veel ‘menselijker’ te zijn dan lang werd gedacht.

De resten van de onfortuinlijke Neanderthaler werden al in 1957 in de Koerdische Autonome Regio ontdekt. En onderzoek wees eerder uit dat de Neanderthaler een serieuze klap aan de zijkant van het hoofd heeft ontvangen, verschillende breuken had en tevens enkele verwondingen aan zijn rechterbeen had. Bovendien was zijn onderarm aan de rechterkant van het lichaam geamputeerd.

Doof
Wetenschappers hebben zich nu nogmaals over de resten van de Neanderthaler gebogen en ontdekt dat deze óók nog een gehoorprobleem had. In de gehoorkanalen van de Neanderthaler ontdekten de onderzoekers een botwoekering. En die moet ervoor gezorgd hebben dat de Neanderthaler doof was.

Afhankelijk
“Meer nog dan het verlies van de onderarm, een gebrekkig been en andere verwondingen zou doofheid hem een gemakkelijke prooi hebben gemaakt voor de alomtegenwoordige vleeseters in zijn omgeving,” vertelt onderzoeker Erik Trinkaus. De doofheid moet er dan ook voor gezorgd hebben dat de Neanderthaler “voor zijn overleving afhankelijk was van andere leden in de sociale groep”.

WIST JE DAT…

Hoge leeftijd
De onderzoekers wijzen erop dat de Neanderthaler – ondanks al zijn gezondheidsproblemen – al in de veertig was toen hij overleed. En die hoge leeftijd kan hij onmogelijk op eigen kracht hebben bereikt. Hij moet hulp hebben gehad van andere Neanderthalers. Want, zo merken de onderzoekers in het blad PLoS ONE op: als jager-verzamelaar zien te overleven in het Pleistoceen was zelfs met een goed gehoor al een hele uitdaging. Zonder een goed gehoor moet het heel lastig of zonder hulp zelfs onmogelijk zijn geweest.

Lang werden Neanderthalers afgeschilderd als tamelijk lompe en domme mensachtigen. Maar de laatste jaren wordt wel duidelijk dat ze in veel opzichten op moderne mensen lijken. En deze nieuwe studie onderschrijft dat maar weer eens. Want hier hebben we een Neanderthaler die waarschijnlijk zwaar leunde op zijn mantelzorgers. “De fysieke beperkingen van Shanidar 1 (zo wordt de Neanderthaler genoemd, red.) en in het bijzonder zijn gehoorverlies, onderstrepen de basale menselijkheid van deze vaak verguisde archaïsche mensen, de Neanderthalers,” stelt Trinkaus.

Bronmateriaal

"Older Neandertal survived with a little help from his friends" - Washington University in St Louis

Afbeelding bovenaan dit artikel: Erik Trinkaus

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd