Doorbraak: wetenschappers toveren huidcel om tot menselijke stamcellen

Embryo
Wetenschappers zijn er, na zeven pogingen, in geslaagd om menselijke stamcellen te produceren. Zij hebben een manier gevonden om huidcellen te herprogrammeren in embryonale stamcellen die zichzelf in iedere type cel kunnen transformeren.

Deze doorbraak is van groot belang voor de geneeskunde. Onderzoekers denken dat stamceltherapieën in de toekomst beschadigde cellen kunnen vervangen. Deze beschadigde cellen ontstaan vaak door ziekte of verwonding. Zo kunt u denken aan de ziekte van Parkinson, multiple sclerosis (MS), hart- en vaatziekten en verwondingen aan de rugwervel.

Voorheen waren wetenschappers er enkel in geslaagd om huidcellen van apen te transformeren in embryonale stamcellen. Nu kan dit ook met menselijke huidcellen.

SCNT
De techniek die de onderzoekers gebruikten is een variant van een methode genaamd somatic cell nuclear transfer (SCNT). Met deze techniek wordt de kern van een cel, die het DNA van een individueel bevat, getransplanteerd in een eicel waarvan het genetisch materiaal is verwijderd. Vervolgens ontwikkelt de onbevruchte eicel zich en produceert deze stamcellen.

Geen afwijzing
Daarnaast kwamen de onderzoekers erachter dat de stamcellen net zoals normale embryonale stamcellen in staat zijn om in andere types te veranderen. U kunt dan denken aan zenuwcellen, levercellen en hartcellen. Ook is er volgens het team geen gevaar voor lichamelijke afwijzing van de cellen bij een transplantatie. Dit komt volgens hen doordat de geherprogrammeerde cellen worden gemaakt met genetisch materiaal van de patiënt. Een bijkomend voordeel is dat deze methode geen gebruik maakt van bevruchte embryo’s. Iets wat vaak voor een ethische discussie zorgt.

Klonen
Het onderzoek laat zien dat stamcellen gekloond kunnen worden. Dit betekent echter niet dat deze techniek ook gebruikt kan worden voor het klonen van mensen. Volgens de onderzoekers blijkt uit meerdere jaren van apenonderzoek, dat SCNT niet werkt om apen te klonen. Het team denkt dan ook dat dit zeker niet het geval is bij mensen. Daarnaast blijken menselijke cellen zeer fragiel te zijn.

“Ons onderzoek is gericht op het produceren van stamcellen, die gebruikt kunnen worden om ziekten te bestrijden” vertelt Dr. Mitalipov, één van de onderzoekers. “Doorbraken zoals deze leiden vaak tot discussies over het klonen van mensen. Maar dit is niet onze focus. Daarnaast denken wij ook niet dat onze bevindingen door anderen worden gebruikt om dit waar te maken.”

Bronmateriaal

"OHSU research team successfully converts human skin cells into embryonic stem cells" - ohsu.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door OHSU (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd