Door hogere temperaturen gaan ouderen slechter zien: hoe kan dat nu?

De opwarming van de Aarde heeft tal van onverwachte gevolgen, maar dat ouderen slechter gaan zien als de temperatuur omhoog gaat, is wel een heel vreemd verband. Toch is dat echt wat wetenschappers hebben ontdekt bij een groep Amerikaanse 65-plussers.

Ouderen die in een gebied leven waar de gemiddelde temperatuur 15,5 graad Celsius of hoger is, hebben een grotere kans om slechter te zien dan de mensen die in koudere regio’s wonen. Meer precies: wie in een gebied woont waar de gemiddelde temperatuur (van dag en nacht) tussen de 10 en 12,7 graden ligt, heeft 14 procent meer kans op slechtziendheid, dan mensen die in een regio wonen waar het kouder dan 10 graden is. Die kans is 24 procent groter als de temperatuur tussen de 12,7 en 15,5 graad ligt en 44 procent groter als het gemiddeld nog warmer is.

Klimaatverandering
“Deze link tussen beperkt zicht en de gemiddelde temperatuur is erg zorgwekkend als toekomstig onderzoek vaststelt dat het verband inderdaad causaal is”, zegt hoofdonderzoeker professor Esme Fuller-Thomson van de University of Toronto. “Door klimaatverandering zal de wereldwijde temperatuur stijgen. Het is belangrijk om te monitoren of er daardoor meer ouderen last krijgen van een verslechterd zicht.”

Slecht zien is in dit geval niet alleen een kwestie van een bril opzetten. Het gaat eerder om echte slechtziendheid. “We weten dat zichtproblemen een belangrijke oorzaak zijn van handicaps en functiebeperkingen”, legt onderzoeker ZhiDi Deng uit. “Een ernstige visiebeperking kan bijvoorbeeld het risico vergroten op vallen, botbreuken en een negatief effect hebben op de kwaliteit van leven van ouderen. De zorg voor oogproblemen en de gevolgen ervan kosten de Amerikaanse economie bovendien tientallen miljarden per jaar. Dus deze link tussen temperatuur en slechtziendheid is behoorlijk zorgwekkend.”

Verschil tussen mannen en vrouwen
Het verband tussen de gemiddelde temperatuur en een ernstige zichtbeperking bleef overeind, ongeacht de leeftijd, het geslacht, inkomen of opleidingsniveau van de 1,7 miljoen deelnemers. “Het was krachtig om te zien dat de link tussen slechtziendheid en temperatuur zo consistent was na correctie voor zoveel demografische factoren, inclusief inkomen”, zegt onderzoeker Elysia Fuller-Thomson. Het effect was het sterkst bij deelnemers tussen de 65 en 79 jaar oud, vergeleken met 80-plussers. Ook hadden mannen er meer last van dan vrouwen en witte Amerikanen meer dan zwarte.

Ultraviolet licht
Het is natuurlijk een vreemd verband: hoe kan het dat de buitentemperatuur invloed heeft op hoe goed of slecht iemand kan zien? Ook de onderzoekers tasten nog in het duister over de oorzaken. Ze noemen wel enkele mogelijke verklaringen, zoals een grotere blootstelling aan ultraviolet licht, luchtvervuiling, een grotere kans op infectieziekten en een afname van foliumzuur bij hogere temperaturen. Maar vervolgonderzoek moet daar meer uitsluitsel over geven.

De studie maakte gebruik van een groot Amerikaans onderzoek onder 65-plussers dat liep van 2012 tot en met 2017. In totaal deden 1,7 miljoen Amerikanen mee die in dezelfde staat woonden als waarin ze geboren waren. Zij moesten ieder jaar een reeks vragen beantwoorden, waaronder de vraag of ze blind waren of niet goed zagen, zelfs als ze een bril droegen. Gegevens over de gemiddelde temperatuur waren afkomstig van de National Oceanic and Atmospheric Administration. Beide datasets werden gecombineerd, wat tot de verontrustende conclusies leidde.

Meer vragen dan antwoorden
“We waren erg verrast dat we dit sterke verband ontdekten tussen temperatuur en slechtziendheid”, vertelt onderzoeker Fuller-Thomson. “Maar eigenlijk roept het meer vragen op dan het beantwoordt. De vraag is vooral wat de connectie is tussen de gemiddelde temperatuur en beperkt zicht.” En zijn er nog andere beperkingen die worden verergerd door een hogere temperatuur? “We zijn van plan om te onderzoeken of de temperatuur ook verband houdt met andere handicaps bij ouderen, zoals gehoorproblemen en beperkingen in de dagelijkse activiteiten.”

Bronmateriaal

"Association between area temperature and severe vision impairment in a nationally representative sample of older" - Ophthalmic Epidemiology
Afbeelding bovenaan dit artikel: Prostock-studio

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd