Door deze eenvoudige methode hebben te vroeg geboren baby’s véél meer kans om te overleven

Meteen weer aan het werk na de bevalling? Als je baby te vroeg geboren is, kun je dat beter niet doen. Huid-op-huidcontact is volgens nieuw onderzoek uiterst belangrijk om de kans op overlijden van het kindje te verkleinen. Ook het risico op infecties wordt daardoor veel kleiner. 

Het wordt ook wel buidelen of kangoeroeën genoemd: de moeder draagt haar baby dan urenlang dicht tegen zich aan, zodat er altijd fysiek contact is. Met deze methode zou je al binnen 24 uur na de geboorte kunnen beginnen. Het is de bedoeling om de baby minstens acht uur per dag op de borst te dragen. Dan is het heilzame effect volgens de onderzoekers het grootst. Het buidelen wordt meestal door de moeder gedaan, maar kan ook door iemand anders worden uitgevoerd. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt de methode standaard aan bij kinderen met een laag geboortegewicht, nadat het kindje in medisch stabiele toestand is gebracht.

Lekker lang buidelen
Maar tot nu toe waren nog veel details rond de kangoeroemethode onbekend. Wat is het beste moment om te beginnen met buidelen? Hoeveel uur per dag is optimaal? En hoe groot zijn de gezondheidsvoordelen precies? Om deze vragen te beantwoorden, heeft een groep Indische onderzoekers een studie uitgevoerd waarbij de data van 31 onderzoeken met in totaal meer dan 15.000 baby’s uit allerlei verschillende landen zijn meegenomen. De trials waren niet allemaal gelijk van opzet. Sommigen vergeleken de kangoeroemethode met conventionele zorg, anderen keken naar een vroege start of juist later beginnen met buidelen.

Derde minder kans op overlijden
Toch is het de onderzoekers gelukt om de studies met elkaar te vergelijken. En de resultaten waren opmerkelijk: de kans op overlijden in de eerste 28 dagen na de geboorte gaat door het kangoeroeën met maar liefst 32 procent omlaag. Het risico op infecties, zoals sepsis, daalt met 15 procent. In alle studies waarbij de buideltechniek is ingezet, is een reductie van het aantal sterfgevallen waargenomen. Hoeveel weken de baby’s ook te vroeg geboren waren en wat het geboortegewicht ook was. Maar ook de verschillende startmomenten en plekken waar de methode plaatsvond – in het ziekenhuis of elders – correleerden met positieve gezondheidsuitkomsten.

Het beste resultaat ontstond als de baby minimaal acht uur op de borst werd gedragen. Daarbij geldt: hoe langer, hoe beter. Ook is het beter om er zo snel mogelijk mee te beginnen, liefst binnen 24 uur na de geboorte, en het minimaal 28 dagen vol te houden. Dan heeft een baby de beste overlevingskansen.

Kleine kanttekeningen
Daarbij noemen de wetenschappers wel enkele kanttekeningen. Zo is het geen dubbelblind onderzoek: de deelnemers weten uiteraard dat ze de kangoeroemethode toepassen. Dat zou voor een bias kunnen zorgen. Ook zijn extreem vroeg geboren baby’s en kinderen met een heel laag geboortegewicht buiten de studie gehouden. Desondanks benadrukken de onderzoekers dat het allemaal goed uitgevoerde studies waren en dat er bovendien heel veel data zijn gecombineerd.

“Onze bevindingen bevestigen dat de kangoeroemethode een effectieve manier is om de gezondheidsrisico’s van te vroeg geboren en veel te lichte kindjes sterk te beperken. Het is daarbij belangrijk om zo vroeg mogelijk te beginnen en het zo lang mogelijk vol te houden”, schrijven de onderzoekers.

Vervolgonderzoek
Toekomstig onderzoek moet zich vooral richten op manieren om ouders te stimuleren de methode uit te voeren. “Het is cruciaal dat vervolgonderzoek focust op het wegnemen van barrières bij de grootschalige uitrol van de kangoeroemethode, zodat de methode in ziekenhuizen en bij thuiskomst zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en uitgevoerd. Ook is het belangrijk om meer langlopende onderzoeksgegevens te verzamelen, zodat we een beter beeld krijgen van de neurologische ontwikkeling van de prematuur geboren kinderen.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd